6. sjednica - 16. prosinca 2021.

 1. Proračun Istarske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF), (ZIP)
 2. Odluka o sukcesivnom korištenju kumuliranog viška iz prethodnih razdoblja planiranih u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu i projekcija 2023. i 2024. godinu. (PDF), (XML)
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice (PDF), (XML)
 5. Zaključak o II. izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj i dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice – II. zaduženje (PDF), (XML)
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluke Specijalne bolnice Rovinj o raskidu i reprogramu dugoročnog kreditnog zaduženja u kunama za financiranje adaptacija zgrada bolnice – III. zaduženje (PDF), (XML)
 7. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o radovima za obnovu i revitalizaciju dijela parka bolnice “prim. dr. Martin Horvat – Punta Muccia“ (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Istarsko veleučilište bez naknade (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Istarskog veleučilišta o prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 10. Odluka o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije (PDF), (XML)
 12. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za socijalnu skrb (PDF), (XML)
 13. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije (PDF), (XML)
 14. Odluka o Izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2023. godinu (PDF), (XML)
 15. Rješenje o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju suglasnosti ljekarni Maji Kolenc za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – ljekarnička djelatnost (PDF), (XML)
 18. Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 19. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2022. godinu. (PDF), (XML)
 20. Program javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 21. Program javnih potreba u sportu Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 22. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije (PDF), (XML)
 23. Odluka o Dopuni Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru (PDF), (XML)
 24. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na k.č. br. 6508/1 k.o. Rovinj – lokacija kamp „Veštaru (PDF), (XML)
 25. Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (PDF), (XML)
 26. Odluka o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Valtura za 2022. godinu (PDF), (XML)
 27. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (PDF), (XML)
 28. Izvješće o radu Župana za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Istarske županije 
 2. Zapisnik s 1. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 
 3. Zapisnik s 1. sjednice Odbora za gospodarstvo
 4. Zapisnik s 1. sjednice Odbora za proračun i financije 
 5. Zapisnik s 1. sjednice Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo 
 6. Zapisnik s 5. sjednice Komisije za izbor i imenovanja