7. sjednica - 10. ožujka 2022.

 1. a) Odluka o stavljanju mandata članice Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
  b) Rješenje o verifikaciji mandata vijećnice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 3. Odluka o utvrđivanju ulaganja Istarske županije u trgovačko društvo Plinara d.o.o. Pula u svrhu povećanja temeljnog kapitala (PDF), (XML)
 4. Izmjene Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 5. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2022. godinu. (PDF), (XML)
 6. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za 2022. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2022. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 8. Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini (PDF), (XML)
 10. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2022. godinu (PDF), (XML)
 11. Zaključak o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Istarske kulturne agencije (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju suglasnosti Vesni Janko Radovan dr. med. za  promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost opća medicina (PDF), (XML)
 13. Zaključak o prihvaćanju Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu (PDF), (XML)
  Zaključak o prihvaćanju Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu  - dokument (PDF), (XML)
 14. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022 godinu (PDF), (XML)
  Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022 godinu - dokument (PDF), (XML)
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije (PDF), (XML
 16. Zaključak o prihvaćanju Programa rada za 2022. godinu Županijskog operativnog centra (PDF), (XML)
 17. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije (PDF), (XML)

Zapisnici: 

 1. Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Istarske županije 
 2. Zapisnik s 1. sjednice Odbora za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 3. Zapisnik s 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 
 4. Zapisnik s 2. sjednice Odbora za proračun i financije 
 5. Zapisnik s 2. sjednice Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo 
 6. Zapisnik sa 6. sjednice Komisije za izbor i imenovanja