9. sjednica - 26. svibnja 2022.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Župana Istarske županije za 2021. godinu (PDF) (XML)
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. godinu (PDF) (ZIP)
 3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu (PDF) (XML)
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu (PDF) (XML)
 5. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2022. godinu (PDF) (ZIP)
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu (PDF) (XML)
 7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (PDF) (XML)
 8. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu (PDF) (XML)
 9. Odluka o promjeni sjedišta za Medicinsku škola Pula (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti Mladenki Cerin bacc. med. techn. za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost zdravstvene njege bolesnika (PDF) (XML)
 11. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o financiranju nabave Mobilne dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava ranog otkrivanja karcinoma dojke u Istarskoj županiji (PDF) (XML)
 12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke Laguna Novigrad d.d. Novigrad (PDF) (XML)
 13. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2022. godini (PDF) (XML)
 14. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad županijskih mrtvozornika (PDF) (XML)
 15. Rješenje o dvanaestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF) (XML)
 16. Rješenje o imenovanju ravnateljice Istarske kulturne Agencije (PDF) (XML)
 17. Rješenje o izboru Savjeta mladih Istarske županije (PDF) (XML)
 18. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i turizam (PDF) (XML)
 19. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja (PDF) (XML)
 20. Odluka o prestanku zaštite spomenika prirode Javor na stanciji Bašarinka (PDF) (XML)
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesijama i radu koncesionara 2021. godinu (PDF) (XML)
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe Istarske županije za 2021. godinu (PDF) (XML)
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2021. godinu (PDF) (XML)
 24. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2021. godine (PDF) (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Rivarela (PDF) (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Vodnjan (PDF) (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje (PDF) (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje-Buie (PDF) (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn Pula (PDF) (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o donošenju prijedloga Statuta Učeničkog doma Pula (PDF) (XML)
 31. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Ekonomska škola Pula (PDF) (XML)
 32. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. -  Srednja škola Mate Blažine Labin (PDF) (XML)
 33. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Gimnazija Pula (PDF) (XML)
 34. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Turističko – ugostiteljska škola -  Antona Štifanića Poreč (PDF) (XML)
 35. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Talijanske srednje škole Rovinj (PDF) (XML)
 36. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje (PDF) (XML)
 37. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. Talijanske srednje škole Pula (PDF) (XML)
 38. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Mate Balote Poreč (PDF) (XML)
 39. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF) (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Tehnička škola Pula (PDF) (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF) (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023.  – Srednja škola Zvane Črnje Rovinj (PDF) (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj (PDF) (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Vladimir Gortan Buje (PDF) (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Buzet (PDF) (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Strukovna škola Pula (PDF) (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie – Buie (PDF) (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin (PDF) (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Industrijsko-obrtnička škola Pula (PDF) (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Medicinska škola (PDF) (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula (PDF) (XML)

 

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 9. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 3. sjednice Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
 3. Zapisnik sa 7. sjednice Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik s 3. sjednice Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik s 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti