Projekt "MI - jučer, danas, sutra"

Kratki opis projekta: Aktivnosti projekta su usmjerene na rješavanje problema nedovoljnog jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva i negativnih trendova migracijskih kretanja u RH putem predlaganja javnih politika.

Cilj: Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja, sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti, tako što će se provesti znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi, kao temelj za izradu javnih politika, koje bi služile za donošenje novih reformi i mjera u RH.

Projektom „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“ želi se utjecati na rješavanje problema negativnih trendova migracija u RH, posebice iseljavanja mlađe populacije, te je nastao kao rezultat potrebe za promjenama na tom području. Prema provedenim istraživanjima, nužno je poticati i osnažiti kapacitete građanskih inicijativa i organizacija civilnog društva koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima.

Tijekom trajanja projekta organizirat će se mnogobrojne radionice, debate/panel rasprave u svrhu uključivanja šire javnosti u projekt, uz mogućnost snažnijeg uključivanja u projekt kroz volontiranja za sve zainteresirane. Otvaranje web stranice i pripadajuće mobilne aplikacije, aktivnosti i rezultati projekta bit će javno dostupni i služiti kao podloga za daljnji napredak u rješavanju problema negativnih trendova u migraciji i razini zaposlenosti u RH.

Znanstvenim istraživanjima definirat će se područja  u kojima su utvrđene potrebne društvene promjene nužne za rješavanje navedenih problema. Kroz interdisciplinarnu suradnju organizacija civilnog društva, visokoobrazovnih znanstvenih institucija i jedinica lokalne (regionalne) samouprave, kreirat će se šest dokumenata koji će sadržavati smjernice javnih politika iz područja za koje se kroz projekt odredilo kao ključnima za rješavanje problema. Smjernice javnih politika bit će upućene Vladi RH kako bi se doprinijelo pokretanju reformi i donošenju novih mjera u svrhu suzbijanja negativnih trendova migracija i zaposlenosti stanovništva.

Nositelj projekta: Udruga mladih i Alumni FET Pula

Partneri

  • Organizacije civilnog društva (OCD): Udruga ZUM, Udruga za mlade Maro i Baro, Udruga (na)gluhih osoba „VIDEATUR“, Udruga „Studio B“, Udruga „Centar za kulturu dijaloga“, Volonterski centar Osijek, Mreža udruga Zagor
  • Visokoobrazovne institucije: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet, Ekonomski fakultet u Splitu
  • Jedinice lokalne (regionalne) samouprave: Grad Pula-Pola, Istarska županija-Regione Istriana

Ukupna vrijednost projekta: 3.562.367,03 HRK, financiran u cijelosti putem bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe: 30.10.2020. – 30.10.2023.