Predstavnik mađarske nacionalne manjine

Predstavnica mađarske nacionalne manjine Istarske županije - Isztria megye magyar kisebbségi képviselōje

  • Ime i prezime Predstavnice: Helena Petranović
  • Adresa: Vodnjan, Peroj 408
  • Kontakt: 095/594 8975
  • E-mail: petranovichelena@gmail.com