Branding razvojnih projekata u turizmu Istre

Repozicioniranje i branding Istre

Krajem 2003. godine turistički djelatnici Istre su zajedno s renomiranim stručnjacima iz zemlje i inozemstva izradili te usvojili dokument pod radnim nazivom Master plan razvoja turizma Istre za period od 2004. -2012. godine. Kao što je poznato radi se o strateškom dokumentu za razvoj turizma u Istri koji se bazira na nekoliko temeljnih elemenata. Ti novi elementi razvojne strategije obuhvaćaju: novi razvojni model, model konkurentnosti, novi način komuniciranja s tržištem te sukladno prethodnim, investicijske potrebe i mogućnosti te implementacijski plan.  

U okviru ovog strateškog dokumenta predviđeno je da se Istra kao turistička destinacija repozicionira i restrukturira. Radi se o izuzetno složenom i delikatnom procesu organiziranog postavljanja slike o samoj destinaciji u svijesti potrošača, a koje će se, prije svega, temeljiti na naslijeđenom i novostvorenom identitetu.  

Govorimo o jednom novom, sustavnom i dobro promišljenom procesu oživljavanja Istre kao rezultat strateškog repozicioniranja i željom da se Istra u dodatno u narednom petogodišnjem periodu nametne kao prepoznatljiva, konkurentna i kvalitetna lifestyle destinacija. Naše su ambicije fokusirane isključivo na kvalitetu proizvoda i usluga, koja će biti u stanju našim gostima pružiti jedinstveni doživljaj, nezaboravna iskustva te pozitivne i tople emocije.  

Ta nova istarska realnost pokušava dostići kvalitetu naših etabliranih konkurenata, što znači da mi zapravo imamo posla sa definicijom brenda destinacije Istre. U najkraćim crtama to znači da radimo na "managementu reputacije" Istre, a koja se bazira na iskustvima i emocijama.  

Svima je jasno da je to dugotrajan proces, koji predstavlja skup važnih strateških, moralnih, ekonomskih i društvenih kompromisa koji generiraju opći konsenzus oko neke ideje. Ukoliko i dostignemo reputaciju koja jamči naziv brenda, onda je još važnije permanentno održavati taj status, jer je branding izuzetno dinamičan proces i vrlo se lako ispada iz igre ukoliko se zadovoljimo postignutim. U našem procesu brendiranja istarskih razvojnih turističkih proizvoda, pored upravljanja reputacijom, moramo i permanentno provoditi aktivnosti koje će dugoročno pokrijepiti taj naš status. 

Brand odnosno marka po nama nije više samo garancija kvalitete, već skrojena priča koja u sebi sadržava  i kvalitetu i funkcionalnost te nadilazi pojam uspješnosti. Takvo opredjeljenje želimo prvo nama samima prenijeti, usvojiti kao dio našeg određenja, a nakon toga podijeliti ga s našim gostima. 

Pored ideje da se Istra razvija na harmoničan način uz kreiranje sustava doživljaja i emocija, osjećaja blagostanja kako stanovništva tako i turista koji nas posjećuju, osnovna misija u novom promišljanju i razvoju turizma Istre je dugoročan i kvalitetan razvoj na principima održivog i odgovornog razvoja. U tom kontekstu jasno je da se ne radi o deklaratornim izjavama održivog i odgovornog razvoja, već o sasvim konkretnim projektima koji moraju biti sposobni dati odgovore i ugraditi odgovornost za upravljanje održivim razvojem turizma. 

Implementirajući gore navedene strateške smjernice, Upravni odjel za turizam Istarske županije i Turistička zajednica Istarske županije proteklih su godina zajednički i koordinirano radili na jačanju konkurentnosti i prepoznatljivosti razvojnih turističkih projekata, tako da je zajednička energija onih koji su razvijali (developeri) i onih koji su promovirali turističke projekte (promotori) kreirala potrebnu sinergiju, tako da je rukopis razvojnih projekata sasvim prepoznatljiv, a slika o novom istarskom turističkom image-u definirana.  

Preostaje nam ne manje važan proces građenja konkurentnosti razvojnih turističkih proizvoda kako bi u narednom, što kraćem periodu polučili sasvim jasne i mjerljive pokazatelje u praksi. S tim u vezi, a u okviru Plana konkurentnosti kreirali smo osnovne pretpostavke za unapređenje ukupne konkurentnosti svakog pojedinog razvojnog turističkog proizvoda, nudeći detaljan opis i planiranje onih akcija koje će omogućiti unaprjeđenje vrijednosnog sustava klastera u cilju zadovoljavanja iskustva posjetitelja.

U projekciji razvoja svakog pojedinog turističkog projekta, osnovna misija i ideja vodilja bila nam je revitalizirati naše najatraktivnije resurse, oplemeniti ih te staviti u funkciju razvoja turizma.