Turizam vina - Vinske ceste Istre

Vinske ceste Istre danas možemo smatrati kao jedan prepoznatljiv i uobličen turistički proizvod koji se iz godine u godinu upotpunjuje i usavršava.

Očito je da se radi o jednom sveobuhvatnom procesu (tradicijske, kulturološke, gospodarske i turističke naravi) u dinamičnom usponu koji ima dovoljno prostora za  kvalitativnu i kvantitativnu nadgradnju, 'to nam uostalom potvrđuje sedam vinskih cesta (Buje/Brtonigla/Umag/Novigrad, Poreč, Vrsar/Funtana, Rovinj, Vodnja/Pula, Labin/Rabac i Središnja Istre) sa 110 vinskih itinerara.

Kada govorimo o vinskoj cesti onda prvenstveno podrazumijevamo jedno zaokruženo vinsko područje koje u sklopu vinske ceste ima vinske itinerere odnosno punktove. Osnovni zadatak svakog vinskog itinerera jest promocija vina i njegova turistička prezentacija koja se sastoji u revalorizaciji, razvoju i njezi vinogradarstva i vinarstva u Istri. Cijeli projekt sastoji se u izboru ponajboljih  vinara diljem Istre. Osnovni  kriterij  pri izboru najboljih vinara temelji se na izrađenom Pravilniku o vinskim cestama Istre. Za pristupanje samom projektu potrebno je zadovoljiti slijedeće kriterije: 

Vinski podrum - prema uputama iz Pravilnika o vinskim cestama Istre
Vino - cjelovita organoleptička analiza
Vinar - upisnik u registar proizvođača vina

Koje su nam osnovne smjernice odnosno ciljevi?

 • proizvodnja kvalitetnog vina (komercijalni proboj i njegovo pozicioniranje na tržištu, kontinuirani rast izražen kvalitativno i kvantitativno, što bolji image među opinion leadersima)
 • proizvodnja vina s razlikovnim i prepoznatljivim osobinama (teritorij proizvodnje, proizvodni sustav- sortiment, pedološke osobine zemljišta, čuvanje odnosno starenje vina, prigodna ambalaža, organoleptička svojstva i plasman)
 • proizvodnja poznatih (prepoznatljivih) vina (konzistentnost proizvodnje i butiljiranja, primjerena tržišna pozicija u kvalitativnom i kvantitativnom smislu i u regijama nematičnog teritorija, uvaženost medijska i tiskovna, cijenjenost među opinion leadersima - stručnjaci, preprodavači-uvoznici, ugostitelji)
 • očuvanost i sljubljenost krajolika s vinogradarstvom (autohtona gastronomija, kulturološka i prirodna privlačnost teritorija)
 • uravnotežiti "value for money" (botelja vina trebala bi koštati primjereno kvaliteti koje to vino ima)
 • kada zadovoljimo gore navedene pretpostavke, da značajnije animiramo domaće i inozemne putničke i turističke agencije, koje bi morale organizirano dovoditi grupe turista u posjet vinskim podrumima.
 • urednost i čistoća vinskih itinerera

Što dobivamo razvojem vinskih cesta?

 • razvojem vinskog turizma ostvarujemo osnovne pretpostavke prispajanja središnjeg dijela Istre s njenim priobaljem
 • time uvelike preusmjeravamo turističke tokove u unutrašnjost te istodobno rasterećujemo priobalje velikim brojem posjetitelja
 • obogaćujemo turistički proizvod
 • ostvaruju se preduvjeti da sezona dobije jasne obrise u predsezoni i posezoni
 • pridonosi  potpunijoj angažiranosti čovjeka s ruralnim prostorom uz očuvanje i obnovu izvornog ambijenta, tradicijskih nasljeđa u skaldu s održivim razvojem turizma
 • ujedinjuje prirodne, kulturološke, sociološke, demografske i proizvodne osobine pojedinog kraja u skladnu cjelinu
 • omogućuje proizvodnu diverzifikaciju, ekonomski razvoj, stvara nove vrijednosti, nova zapošljavanja
 • omogućuje svakom vinaru prodaju vina i svojih proizvoda; financijsko blagostanje i zaradu nakon dugogodišnjeg marljivog rada
 • omogućuje vrlo brzo stvaranje vjernog i stalnog gosta na osnovi tek nekoliko degustacija; svi znamo da mnogi krenu na degustacije bez određenog predznanja i zato jer im je to bilo u aranžmanu
 • uvelike podiže turistički image pojedine regije, itd.
 • revitalizacija sela i povratak kvalitetnijeg života u ruralni prostor 

ZA INFORMACIJE:

Turistička zajednica Istarske županije
Tel: 052/452-797
Fax: 052/452-796
e-mail: info@istra.hr

Kontakt i prodajni centar IRTE
Informacije i rezervacije

Tel: 052/880-088
Fax: 052/858-400
e-mail: info@istra.com