Često postavljana pitanja

Mora li mali kamp biti na građevinskom zemljištu?

Da, mali kamp mora biti na građevinskom zemljištu.

Može li se mali kamp graditi u zoni T4p (turistički punkt)?

Može, ali mora biti ucrtan u prostornoplanskoj dokumentaciji.

Mogu li otvoriti mali kamp na poljoprivrednom zemljištu?

Na poljoprivrednom zemljištu nije moguće otvoriti mali kamp.

Moraju li mali kampovi biti ograđeni?

Moraju.

Koliko je bruto zemljišta potrebno za mali kamp s 10 parcela?

Ovdje nema pravila te ovisi o željenoj kvaliteti i sadržajima koji se žele pružati, može varirati od manje od 100 pa sve do više od 300 četvornih metara bruto površine po parceli ili kamp-mjestu. Međutim, ipak se najčešće uzima bruto površina od 200 četvornih metara za svaku parcelu, što znači da je za kamp s 10 osnovnih smještajnih jedinica potrebno cca 2.000 četvornih metara bruto zemljišta. Bruto površina se ne odnosi na samu površinu parcele, već na uprosječenu površinu jedne parcele s pripadajućom površinom svih popratnih sadržaja kampa, od recepcije do ceste, te služi samo u orijentacijske svrhe, dok detaljnu informaciju može dati samo arhitektonski projekt kampa prilagođen
specifičnom terenu na kojem se kamp planira.

Koji su preduvjeti za kategorizaciju malog kampa?

Preduvjet kategorizacije je uporabna dozvola za objekt kampa i dokaz o pravu raspolaganja. Uz navedeno, kamp mora zadovoljiti i sve uvjete i standarde predviđene pravilnikom te minimalnim i pojedinim uvjetima za tu vrstu objekata.

Voljela bih otvoriti robinzonski kamp. Što se pod tim podrazumijeva?

Pravilnici ne prepoznaju robinzonske kampove, već su to "objekti za robinzonski smještaj". Pod njima se podrazumijeva smještaj u potpuno prirodnom okruženju, bez pružanja usluge hrane, struje i ostalih elemenata ponude gostima. Najčešće su takvi objekti vezani uz neki sportski sadržaj u blizini (paragliding, rafting, planinarenje i dr.) ili se vežu uz razne edukacije u prirodi. Budući da su to jednostavni objekti, koji imaju svoju specifičnu klijentelu i ne funkcioniraju logikom standardnog kampa, nisu predmet projekta razvoja malih kampova. Ujedno, važno je naglasiti da takav tip objekta nije prečac za zaobilaženje mogućih problema u prostornoplanskoj regulativi, potrebnim dozvolama,
kategorizacijama i sl. jer predstavljaju drugačiji koncept koji samom formom nije mali kamp kakvog prepoznaju gosti malih kampova diljem Europe. 

U medijima sve češće čitam o glampingu. O kakvim je kampovima tu točno riječ?

Riječ glamping je kombinacija dviju riječi - glamur i kamping. Kao takav, predstavlja sve vidove "drugačijeg" kampiranja i boravka u kampovima, počevši od luksuznih šatora preko spavanja u prilagođenim betonskim cijevima, drvenim bačvama, indijanskim šatorima, kaubojskim kočijama i sl. sve do pravih kućica na drveću. Može se odlučiti hoće li se cijeli kamp posvetiti isključivo glampingu, ili će biti standardni kamp koji će u manjem dijelu ponuditi jedan ili više glamping sadržaja. To ovisi isključivo o poslovnom modelu koji odabere investitor, vlasnik kampa te o procjeni lokacije i mogućih rezultata. Bitno je naznačiti da tu ne postoje posebni pravilnici i zakoni za glamping, već se radi o objektu registriranom kao jedan od oblika kampa, koji onda samo proširuje ponudu raznim glamping elementima.