Proces otvaranja

Proces od planiranja do otvaranja kampa sastoji se od nekoliko faza te obuhvaća sljedeće:

Lokalna uprava - prva faza kod planiranja kampa je provjera u lokalnom uredu za prostorno planiranje koja je namjena zemljišta na kojemu se planira otvoriti kamp. Ured će dati informaciju o tome što je ili nije moguće na željenom zemljištu izgraditi.

Ukoliko je u prostornim planovima predviđeno otvaranje kampa i namjena zemljišta omogućuje izgradnju kampa potrebno je detaljno proučiti zakone i pravilnike (detalji u sekciji Zakonodavstvo) kako bi se donijela odluka o željenom tipu kampa.

Daljnja procedura prikazana je u tablici niže.

Vrste malih kampovaProstorna planska dokumentacijaPravno-poslovni status investitoraLokacijska dozvolaGrađevna dozvolaUporabna dozvola
KampT3Obrt, doo, jdoo 1. Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, 2. Idejni projekt, projektant 3. Postupak ishođenja lokacijske dozvole1. Izrada glavnog projekta, projektant 2. Građevna dozvola 3. Tehnički pregled 4.Uporabna dozvola1. Minimalno tehnički uvjeti, Ministarstvo Turizma 2. Kategorizacija 3. Rješenje o radu objektu
Kampiralište T3Obrt, doo, jdoo1.Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, 2. Idejni projekt, projektant 3. Postupak ishođenja lokacijske dozvole1. Izrada glavnog projekta, projektant 2. Građevna dozvola 3. Tehnički pregled 4.Uporabna dozvola1. Minimalno tehnički uvjeti, Ured za gospodarstvo 2. Rješenje o radu objektu
Kamp u obiteljskom domaćinstvugrađevinska zonaFizička osoba1.Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, 2. Idejni projekt, projektant 3. Postupak ishođenja lokacijske dozvole1. Izrada glavnog projekta, projektant 2. Građevna dozvola 3. Tehnički pregled 4.Uporabna dozvola1. Minimalno tehnički uvjeti, Ured za gospodarstvo 2. Kategorizacija 3. Rješenje o radu objektu
Kamp u seoskom domaćinstvuregistriran OPGOPG, registrirana djelatnost proizvodnje i pripreme hrane1.Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, 2. Idejni projekt, projektant 3. Postupak ishođenja lokacijske dozvole1. Izrada glavnog projekta, projektant 2. Građevna dozvola 3. Tehnički pregled 4.Uporabna dozvola1. Minimalno tehnički uvjeti, Ured za gospodarstvo 2. Kategorizacija 3. Rješenje o radu objektu
Kamp odmorišteT3, građevinska zona u naselju ili u servisnoj zoniObrt, doo, jdoo1.Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, 2. Idejni projekt, projektant 3. Postupak ishođenja lokacijske dozvole1. Izrada glavnog projekta, projektant 2. Građevna dozvola 3. Tehnički pregled 4.Uporabna dozvola1. Minimalno tehnički uvjeti, Ured za gospodarstvo 2. Rješenje o radu objektu

Treba naglasiti da za svaku vrsta kampa, prije kategorizacije ili dobivanja rješenja za rad, investitor mora imati dokumente koji dokazuju uporabljivost za cjeloviti objekt kampa.