Zakonodavstvo

Temeljni Zakon koji definira što je to kampiranje, kamp i koje uvjete oni moraju ispunjavati je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uz njega, postoje i pravilnici te uvjeti za kategorizaciju koji u detalje opisu sve elemente koje kamp mora sadržavati.

Spomenuto je da se malim kampovima smatraju smještajni objekti do najviše 200 osoba ali i da to nije zakonski određeno. Kada se govori o mogućnostima otvaranja malih kampova, u Republici Hrvatskoj postoje sljedeće opcije:

ObjektKapacitetZemljišteInvestitor
KampMin. 10 parcela/ 30 osobaturističko (T3)obrt, d.o.o., j.d.o.o.
KampirališteMax. 30 parcela/ 90 osobaturističko (T3)obrt, d.o.o., j.d.o.o.
Kamp odmorišteNije određenoT3, građevinska zona u naselju ili u servisnoj zoniobrt, d.o.o., j.d.o.o.
Kamp u domaćinstvuMax. 10 parcela/ 30 osobagrađevinskofizička osoba
Kamp u seljačkom domaćinstvuMax. 20 parcela/ 60 osobagrađevinsko (obavezan OPG)OPG, registrirana djelatnost proizvodnje i pripreme hrane

Dodatne informacije možete pronaći na prezentaciji: Razvoj malih kampova u Istri, dok se više detalja o kampovima zajedno s propisima i uvjetima za kategorizaciju nalazi niže:

Kamp

Ugostiteljski objekt za smještaj u kojem se pružaju ugostiteljske usluge na najmanje 10 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela) tj. 30 osoba. Prostorno-planskom dokumentacijom otvaranje kampova moguće je na turističkom zemljištu oznake T3. Pravni status investitora: obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.

Definicija kampa te njegovi opći minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi

Također, u dokumentu Uvjeti za kategorizaciju kamp i kamp odmorište detaljno su opisani svi elementi koje kamp mora zadovoljavati.

Kampiralište

Kampiralište predstavlja jednostavniji ugostiteljski objekt od vrste kamp i mora zadovoljiti manje uvjeta.

U kampiralištu se pružaju ugostiteljske usluge na najviše 30 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela), tj. 90 osoba. Prostorno-planskom dokumentacijom otvaranje kampirališta moguće je na turističkom zemljištu oznake T3. Pravni status investitora: obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.

Definicija kampirališta te njegovi opći minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Kamp odmorište

Kamp odmorište je ugostiteljski objekt namijenjen kraćem zadržavanju gostiju (zakonom nije definirano točno vremensko ograničenje) a osim smještaja nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom, priključak za struju, mjesta za pražnjenje kemijskih wc-a i odvod sivih voda te usluge recepcije na poziv.

U kamp odmorištu se pružaju ugostiteljske usluge uz nedefiniran maksimalan broj osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela). Kao posebna vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, kamp odmorište ne mora prostornim planovima biti planiran u T3 zonama, već se, obzirom na svoju namjenu i druge značajke, može prostornim planovima planirati i u zonama druge odgovarajuće namjene u građevinskom području kao i izvan građevinskog područja uz javne ceste ili kao dio tih cesta tj. kao prateća i uslužna infrastruktura uz ceste. Pravni status investitora: obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.

Definicija kamp odmorišta te njegovi opći minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Također, u dokumentu Minimalni uvjeti za vrstu kamp odmorište detaljno su opisani svi elementi koje kamp odmorište mora zadovoljavati.

Kamp u domaćinstvu

Kamp u domaćinstvu je vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj u neposrednoj blizini stambene kuće vlasnika kampa. Predstavlja oblik privatnog smještaja i može se donekle usporediti s apartmanima ili sobama za najam.

Ugostiteljske usluge se pružaju na najviše 10 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesta i/ili kamp parcela), tj. za najviše 30 gostiju (ne uključujuću djecu do 12 g). Prostorno-planskom dokumentacijom otvaranje kampa u domaćinstvu moguće je na građevinskom zemljištu a vlasnik može biti fizička osoba. Za gradnju ove vrste ugostiteljskog objekta za smještaj potrebno je ishoditi građevinsku i uporabnu dozvolu (za cjeloviti objekt kampa).

Kamp u domaćinstvu mora udovoljiti minimalnim tehničkim uvjetima odnosno kategorizaciji temeljem Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, te izmjena pravilnika.

Također, u dokumentu Uvjeti za kategorizaciju kampa u domaćinstvu detaljno su opisani svi elementi koje kamp u domaćinstvu mora zadovoljavati.

Kamp u seljačkom domaćinstvu

Kamp u seljačkom domaćinstvu je vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj koje djeluje u sklopu OPG-a tj. seljačkog domaćinstva i mora pružati usluge hrane i pića.

Ugostiteljske usluge se pružaju na najviše 20 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesta i/ili kamp parcela), tj. za najviše 60 gostiju. Prostorno-planskom dokumentacijom otvaranje kampa u seljačkom domaćinstvu moguće je na građevinskom zemljištu, izdvojenim turističkim punktovima ili drugim zonama sukladno gradskom ili općinskom prostornom planu. Za gradnju ove vrste ugostiteljskog objekta za smještaj potrebno je ishoditi građevinsku i uporabnu dozvolu (za cjeloviti objekt kampa).

Kamp u seljačkom domaćinstvu mora udovoljiti minimalnim tehničkim uvjetima odnosno kategorizaciji temeljem Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Također, u dokumentu Uvjeti za kategorizaciju kampa u seljačkom domaćinstvu detaljno su opisani svi elementi koje kamp u seljačkom domaćinstvu mora zadovoljavati.

 

  • Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.