Sustav poticaja kvalitete u Istri

Upravni odjel za proteklih je godina pokrenuo niz projekata kojima je osnovni cilj unaprijediti turizam Istre u najširem smislu. Razlog tomu je saznanje da trenutno predstavljamo turističku destinaciju razine 2 do 3 zvijezdice, te da raspolažemo izuzetno kvalitetnim resursima koje nismo još primjereno iskoristili. Osim toga statistički pokazatelji iz prethodne dvije godine pokazuju nam da smo u samoj špici sezone dostigli gornji limit broja dolazaka i noćenja, te se sasvim približili ostvarenim rezultatima iz 1990. godine. Temeljem takvih rezultata očigledno je da moramo započeti novi razvojni ciklus koji će se temeljiti na ukupnom podizanju kvalitete infrastrukture, ponude i usluga, u turizmu i šire.  

Jedan od ključnih projekata svakako predstavlja izrada Master plana razvoja turizma Istre 2004.-2012., koji je izrađen prema zacrtanoj dinamici i koji nam daje okvirni prijedlog razvojnog modela turizma za Istru u cjelosti te posebno za svaki od 7 definiranih cluster-a sa slijedećim elementima:

  • Razvojni model turizma
  • Plan konkurentnosti
  • Mogućnosti i potrebe investiranja
  • Marketing plan
  • Plan provedbe

Upravni odjel za turizam izradio je i prijedlog Sustava poticaja kvalitete, a s osnovnim ciljem kvalitetnije provedbe Master plana, uključujući privatni i javni sektor. Radi se o konkretnom prijedlogu mjera, koji ima za cilj potaknuti novi razvojni ciklus na način da se postigne kompromis odnosno iznađu sasvim konkretni prijedlozi poticanja kroz nove investicije i one koje imaju za cilj unapređenje kvalitete.

Mehanizam provedbe navedenih mjera sastoji se u tome da se na različitim razinama nadležnosti (JLS, JP i RS, država, javna poduzeća i druge institucije) pojedina tijela, institucije i organizacije priključe gore navedenom sustavu i na taj način omoguće što lakši uzlet razvojnog ciklusa. Osnovna premisa temelji se na sasvim konkretnim i mjerljivim pokazateljima, a sastoji se u podizanju kvalitete, unapređenje imidža destinacije, dovođenje kvalitetnije i novčano jače klijentele, što će biti beneficirano kroz veću potrošnju, produženje sezone, bolji financijski učinak i zadovoljnije goste, koji nam na taj način jamče kontinuitet u turističkom poslovanju, blagostanje i povjerenje u svijetliju budućnost.

Uvjereni smo kako se na projektu Sustava poticaja kvalitete može primijeniti model uključivanja/suradnje privatnog i javnog sektora, s time da želimo naglasiti kako navedene mjere predstavljaju samo prijedlog te da će Sustav biti predmetom usklađivanja potreba i mogućnosti svakog subjekta pojedinačno.