Upravni i drugi stručni poslovi iz područja turizma (kategorizacija)

Sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 26/19), od 01. siječnja 2020. godine Upravni odjel za turizam Istarske županije obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja turizma. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se, kao i do sada, u sjedištu odjela, a povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava). U nastavku su adrese, kontakti i uredovno vrijeme izdvojenih mjesta rada, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva istima.
 
VAŽNE OBAVIJESTI: prijem stranaka u svim uredima UO za turizam vrši se isključivo u uredovno vrijeme! Zahtjevi za kategorizaciju se zaprimaju isključivo u izdvojenim mjestima rada, te ukoliko se šalju e-mailom, na adresu: pisarnica@istra-istria.hr.
 
Uredovno vrijeme izdvojenih mjesta rada:
Ponedjeljak i petak 9:00 – 11:00 (pisarnica 8:30 - 11:30)
Utorak 12:30 – 15:30  
Srijeda - po pozivu (pisarnica 8:30 - 11:30)
Četvrtak - nije uredovni dan
DNEVNI ODMOR 11:30 - 12:00
 
Obrasci za podnošenje zahtjeva:

Propisi vezani za kategorizaciju objekata:

Kontakti:

Izdvojeno mjesto rada u Puli, Splitska 14, Pula-Pola
Tel: 052/371-220, 371-224, 371-225, 371-226, 371-227, 371-228
Izdvojeno mjesto rada u Poreču, Obala M.Tita 4, Poreč-Parenzo
Tel: 052/371-308, 371-311, 371-307, Faks: 052/409-157
Izdvojeno mjesto rada u Rovinju, Istarska 13a, Rovinj-Rovigno
Tel: 052/371-264, 371-266
Izdvojeno mjesto rada u Umagu, J.B. Tita 2, Umag-Umago
Tel: 052/371-299, 371-300, Faks: 052/743-580
Izdvojeno mjesto rada u Labinu, Titov trg 11, Labin
Tel: 052/371-284, 371-286 
Izdvojeno mjesto rada u Pazinu, M.B. Rašana 2/1, Pazin
Tel: 052/371-255, Faks: 052/600-123
Službenik zadužen za područje Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, Buzet
Tel: 052/371-314, Faks: 052/695-231
 

Prezentacija: ''Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u''