Župan i zamjenici župana

Fabrizio Radin

Fabrizio Radin

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana
Adresa Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-106
Mobitel -
Fax 052/352-123
E-mail fabrizio.radin@istra-istria.hr
Stranka -
Sandra Ćakić Kuhar

Sandra Ćakić Kuhar

Zamjenica župana
Adresa Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-107
Mobitel -
Fax 052/352-123
E-mail sandra.cakickuhar@istra-istria.hr
Stranka -
Giuseppina Rajko

Giuseppina Rajko

Zamjenica župana
Adresa Rovinj, Obala Aldo Rismondo 2
Telefon 052/352-115
Mobitel -
Fax 052/351-694
E-mail giuseppina.rajko@istra-istria.hr
Stranka -