Boris Miletić

Istarski župan - Presidente della
Regione Istriana

Životopis

Boris Miletić rođen je 2. rujna 1975. godine u Puli. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, gdje završava i osnovnu Glazbenu školu „Ivan Matetić Ronjgov“, smjer klasična harmonika. 1999. godine stječe zvanje diplomiranog ekonomista na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula. Stručno usavršavanje nastavlja 2001. godine na Cleveland State University, u Sjedinjenim Američkim Državama, te od 2007. do 2008. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije, kao stručni suradnik-pripravnik; od 2001. do 2004. zapošljava se u Istarskoj razvojnoj agenciji - IDA d.o.o. kao stručni suradnik, a od 2004. do 2006. obnaša funkciju izvršnog direktora, te onu voditelja regionalnog ureda za Istru Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Na navedenim pozicijama bavi se, između ostalog, kreditnim linijama za malo i srednje poduzetništvo, razvojem industrijskih i poduzetničkih zona u Istarskoj županiji, investicijama te međunarodnom suradnjom i projektima iz programa Interreg Europske unije.

Politički je aktivan još od studentskih dana, a u Istarski demokratski sabor (IDS-DDI) učlanjuje se 1996. godine. Od 2005. do 2006. godine predsjednik je Gradske podružnice IDS-a Pule, od 2010. do 2014. potpredsjednik, a od 2014. do 2021. godine predsjednik IDS-a.

Od 2001. do 2005. godine bio je vijećnik u Skupštini Istarske županije, a od 2003. predsjednik Odbora za gospodarstvo, financije i proračun.

Od svibnja 2005. godine izabran je u Gradsko vijeće Grada Pule, a od lipnja 2005. do svibnja 2006. godine je član Poglavarstva Grada Pule.

Od 2006. do 2021. godine obnaša dužnost gradonačelnika Grada Pule, a u od 2009. do 2021. je predsjednik Turističke zajednice Grada Pule.

11. lipnja 2021. godine stupa na dužnost župana Istarske županije, kao kandidat koalicijske liste IDS-DDI, Istarske stranke umirovljenika (ISU-PPI) i Zeleni savez-Zeleni. Od veljače 2022. godine nezavisan je župan. Od 2021. godine je i predsjednik Turističke zajednice Istarske županije.

U tri saziva, zastupnik je u Hrvatskom saboru (2008.-2011., 2015.-2016., 2016.-2018.). Od ostalih profesionalnih zaduženja spomenimo i da je bio članom Odbora za jamstva Konzorcija za jamstva „Istra 21“; članom Nadzornog odbora Vodozaštitnog sustava Istre - Vodovod Butoniga; članom Upravnog Vijeća Opće bolnice Pula, te članom Nadzornog odbora tvrtke Brijuni Rivijera d.o.o.

Govori engleski, talijanski i njemački jezik.

Sretno je oženjen i otac jednog djeteta. Hobiji su mu ribolov, kuhanje i sviranje harmonike.