REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/63

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 21. srpnja 2004.

 

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba IDS-a

 

 

Sazivam Klub Istarskog Demokratskog Sabora vijećnika Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 2. kolovoza 2004. godine

s početkom u 17,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

prije 38. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

Predsjednik Kluba IDS-a

Boris Miletić, v.r.