Nadopuna dnevnog reda

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen slijedećim točkama:

 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga plakatiranja jumbo plakata, prema programu prevencije i liječenja ovisnosti,

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanja Ugovora o izvođenju radova za fazu sanacije sjevernog dijela gata ŤRijekať sa izvođačem radova ŤKonstruktorť d.d. iz Rijeke,

 

11. Prijedlog Zaključka o realizaciji VIP-Projekata na području Istarske županije:

a) Ekonomsko optimiranje navodnjavanja maslinika,

b) Iskoristivost svinja za autohtone proizvode Istre.