Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Adresa: Pazin, M.B.Rašana 2/4  (pogledaj mapu)
Tel: 052/352-189
Faks: 052/624-977
e-mail: promet@istra-istria.hr
Voditelj:

Djelokrug poslova:

Obavlja stručne i analitičke poslove aktivnosti u pripremi i izgradnji infrastrukture,  prati i analizira  zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz oblasti prometa, pomorstva i infrastrukture, priprema i predlaže odluke za određivanje načina korištenja pomorskog dobra te praćenja korištenja i predlaganje naknade za korištenje istih, prati i koordinira rad županijskih lučkih uprava, vodi i obavlja poslove oko naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica upisanih u očevidnik brodica, usklađuje vozne redove i izdaje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika, izrađuje i predlaže druge akte iz djelokruga rada, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Skupštine.

Kontaktirajte nas

Pišite nam
CAPTCHA image for SPAM prevention
Ukoliko ne možete pročitati riječ sa slike, kliknite ovdje.