Upravni odjel za gospodarstvo

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/19-01/21, URBROJ: 513-06-02-19- 2 od 28. studenog 2019. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2019. godine donosi ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2020. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU - USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

 

Cilj dodjele državnih potpora temeljem ove Odluke je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Radnici zaposleni kod korisnika potpora su osobe s invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) te se smatraju radnicima s invaliditetom iz članka 2. točke 3. Uredbe.“

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/19-01/21, URBROJ: 513-06-02-19-2 od 28. studenog 2019. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2020. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU – USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donio je Zaključke o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu Kl:302-02/19-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-21, 22. srpnja 2019. godine i Kl:402-07/19-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-04, 05. prosinca 2019. godine.

Dodijeljene potpore kroz Kreditnu liniju "Poduzetnik Istarska županija 2019"

Istarska županija provodi kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2019“ na način da subvencionira kamatnu stopu na kredite koje poslovni subjekti malog gospodarstva ostvare putem partnerskih banaka. Subvencioniranje se vrši temeljem odredbi Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“ KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019. godine

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18) i Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“ KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019.g., te članka 4. Zaključka o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019“ od 22. srpnja 2019. godine KLASA: 302-02/19-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-19-22, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 29. studenog 2019. godine donio je Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“

Potporu u obliku subvencije kamate dobili su:

 • Ex novo d.o.o.
 • Galvanizacija Lovrić
 • Vinicola P&V
 • Demil d.o.o.
 • Vellico obrt
 • C-M d.o.o.
 • Gea, obrt za proizvodnju, ekologiju i usluge
 • Artem Istra d.o.o.
 • Tuber forum d.o.o.
 • Ličilac d.o.o.
 • Acros d.o.o.
 • Ures d.o.o.
 • Peršić obrt
 • Inspekt Pazin d.o.o.
 • Autobusni prijevoz ROBI
 • J.T. energy d.o.o.
 • Razvojni centar d.o.o.
 • Premes d.o.o.
 • SAECULO d.o.o.
 • Turizam T.V. d.o.o.
 • ELFIT d.o.o.
 • TRANSPORTI RUNKO d.o.o.
 • Rapio reformo d.o.o.
 • Pensito Adriatik d.o.o.
 • Etikgraf d.o.o.
 • Ustanova za zdravstvenu njegu Eleonora
 • Eko Maris obrt
 • Entrada d.o.o.
 • Transporti Sian d.o.o.
 • BILE M&K obrt
 • Convergent Media Group
 • Sportski centar Tivoli d.o.o.
 • Tegetthof d.o.o.
 • Ritoša trgovine d.o.o.
 • Istra metal forme d.o.o.
 • Glavaš d.o.o.
 • Vodopromet d.o.o.
 • Studio Sonda d.o.o.
 • Gajana kop d.o.o.
 • U.O. Jurcan
 • Hidro sub d.o.o.
 • O. Rossi obrt za poljoprivredu
 • Assequi grupa d.o.o.
 • Tera d.o.o.
 • Signal sistem d.o.o.
 • Transe.a.s.t d.o.o.
 • Dima d.o.o.
 • Mafro obrt
 • Legolim d.o.o.
 • Istra relax d.o.o.
 • Attestor j.d.o.o.
 • Linograd d.o.o.
 • EL.C. ELECTRON d.o.o.o.
 • Eko montaža d.o.o.
 • Alupoint j.d.o.o.
 • Arka d.o.o.
 • Ribarska zadruga Istra
 • TOLL, obrt za turizam
 • Lakmus d.o.o.
 • Happy kitchen j.d.o.o.
 • Garti d.o.o.
 • S.H.A.R.K. d.o.o.
 • A.N.D.A.R. d.o.o.
 • Obrt Monttehna
 • Obrt Sanja
 • Dragon Bajun d.o.o.
 • Autotransport Radetić
 • Valcar d.o.o.
 • Colgraph print d.o.o.
 • ONIX d.o.o.
 • Ordinacija Helena Blažić
 • Aquadac d.o.o.
 • Staklorez Šestak
 • Standard d.o.o.
 • Mago d.o.o.
 • E.studio d.o.o.
 • Debi grupa d.o.o.
 • Valdenaga d.o.o.
 • Argus d.o.o.
 • Izoterma d.o.o.
 • Izo d.o.o.
 • Istra-bau d.o.o.
 • Lorimex d.o.o.
 • Karton-pak d.o.o.
 • Inženjeri Ohlinger i partner d.o.o.
 • Automatic servis d.o.o.
 • Metallum d.o.o.
 • Special d.o.o.
 • Giostra j.d.o.o.
 • Tjestenina Klara M, vl. Klara Marić
 • Numer d.o.o
 • Ordinacija Miljković
 • Ordinacija Rajković
 • Grade projekt d.o.o.
 • San Marco Adriatica Dva d.o.o.
 • L.P.L. d.o.o.
 • Blok 1:1 d.o.o.
 • Draško jtd.
 • EL.PE.S.1 d.o.o.
 • ALMA DOM

Ukupno je ugovoreno 100 kredita u 6 partnerskih banaka ukupne vrijednosti 68.523.544,60 kuna.

nema novosti u popisu.


Više novosti


Ostali sadržaji

Kontakt informacije:

Adresa: Pula, Riva 8  (pogledaj mapu)
e-mail: gospodarstvo@istra-istria.hr
v.d. Pročelnice: Elena Božac Čujić
Izdvojeno mjesto rada Pula: 052/371-134; 052/371-144; 052/371-142
Izdvojeno mjesto rada Buzet 052/695-220
Izdvojeno mjesto rada Labin 052/866-652; 052/866-653; 052/866-655
Izdvojeno mjesto rada Pazin 052/600-114
Izdvojeno mjesto rada Rovinj 052/803-015
Izdvojeno mjesto rada Umag 052/743-580
Izdvojeno mjesto rada Poreč 052/409-105; 052/409-151

Kontaktirajte nas:

Pišite nam
CAPTCHA image for SPAM prevention
Ukoliko ne možete pročitati riječ sa slike, kliknite ovdje.