28.01.08. u 00:01

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja za zahvat izgradnje magistralnog plinovoda Vodnjan Umag

Danas započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja za zahvat izgradnje magistralnog plinovoda Vodnjan Umag. Javni uvid traje do 27. veljače 2008. a provode ga:

 • Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana,
 • Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata, Odsjek za prostorno i urbanističko planiranje i geodetske poslove Grada Rovinja,
 • Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
 • Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gospodarstvo Grada Novigrada,
 • Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada Umaga,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Bale,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla.

Cjelovita Studija utjecaja na okoliš i jedan sažetak za javnost će biti na javnom uvidu u:

 • ulaznom holu sjedišta gradske uprave Grada Rovinja,Trg Matteoti 2 u Rovinju, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i utorkom od 14,00 do 18,00 sati,
 • ulaznom holu Gradske palače Grada Umaga, ul. G. Garibaldi br. 6 u Umagu,  radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
 • prostorima Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša u Puli, Flanatička 29/II, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

 Sažetak za javnost biti će na javnom uvidu u prostorima:

 • Grada Vodnjana u Vodnjanu, Trgovačka 2, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i utorkom  od 15,00 do 17,00 sati,
 • Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča u Poreču, Obala maršala Tita 5, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati,
 • gradske uprave Grada Novigrada - mala vijećnica u Novigradu, Veliki trg br. 1 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
 • Općine Bale u Balama, Trg Tomaso Bembo br. 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
 • Općine Vrsar u Vrsaru, Rade Končara 29, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
 • Općine Funtana u Funtani, ul. B. Borisia 2, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i utorkom od 8,30 do 16,30 sati,
 • Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru-Torre, Istarska br. 8, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati,
 • Općine Brtonigla u Brtonigli, Trg Sv. Zenona 4, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Javne rasprave održati će se Gradu Rovinju, u velikoj sali Doma kulture u Rovinju, Trg maršala Tita bb , dana 6. ( srijeda) veljače 2008. godine s početkom u 17,00 sati i Gradu Umag, u vijećnici Gradske palače u Umagu, ulica G. Garibaldi br. 6, prizemlje, dana 7. (četvrtak) veljače 2008. godine s početkom u 17,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije i dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno s 27. veljačom 2008. godine na adrese:

 • Grad Vodnjan,Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, 52215 Vodnjan,Trgovačka 2
 • Grad Rovinj, Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata, Odsjek za prostorno i urbanističko planiranje i geodetske poslove, 52210 Rovinj,Trg Mateotti 2,
 • Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 52440 Poreč, Obala maršala Tita 5,
 • Grad Novigrad, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gospodarstvo, 52466 Novigrad, Veliki trg 1
 • Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, 52470 Umag, G. Garibaldi 6
 • Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel, 52211 Bale, Trg Tomaso Bembo br. 1, Općina Vrsar, Jedinstveni upravni odjel, 52450 Vrsar, Rade Končara 29
 • Općina Funtana, Jedinstveni upravni odjel, 52452 Funtana, B. Borisia 2
 • Općina Tar-Vabriga, Jedinstveni upravni odjel, 52465 Tar, Istarska 8
 • Općina Brtonigla, Jedinstveni upravni odjel, 52474 Brtonigla, Trg Sv. Zenona 4

Studija utjecaja na okoliš