20.07.18. u 14:24

Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2018. godinu

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (SI. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17, 2/2017), Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz
područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2018. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama ikomorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama Klasa: 402-01/18-01/109, Ur. broj: 2163/1-03/1-18-03 od 26.travnja. 2018. godine, te Obrazaca konačne ocjene prijave i prijedloga za odobravanje financijskih sredstava programa/projekata od 06. srpnja 2018. godine, razmatrajući prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, Župan Istarske županije dana 16. srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU (PDF dokument)