23.07.18. u 12:48

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 16. do 17. srpnja 2018. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka ili u 99,52 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 1 mjernoj točki (Barban – Blaz, Barban) ili u 0,48 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,8 ºC do 26,8 ºC dok se temperatura zraka kretala od 21,0 ºC do 30,0 ºC.