31.07.18. u 10:05

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekate u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM
U SLUŽBU VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE
PROJEKATE U UPRAVNOM ODJELU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
I EUROPSKE POSLOVE ISTARSKE ŽUPANIJE

Preuzmite Obavijet i upute

(PDF dokument)