12.11.18. u 11:03

Akti župana - listopad 2018.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“,
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka,
 3. Odluka o  prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Buzeštine,
 4. Odluka o prihvaćanju prijedloga 4. aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Čepić polje,
 5. Zaključka o davanju suglasnosti koncesionaru Zdenku Kovačeviću za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost dentalne medicine,
 6. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije u akademskoj godini 2018./19.,
 7. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi stolarskih radova za adaptaciju bolničkog odjela Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za dogradnju Doma za starije i nemoćne osobe Poreč
 9. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Fažana
 10. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Talijanske srednje škole – Scuola media superiore „Leonardo da Vinci“ Buje- Buie
 11. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi usluge: Izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole za planirani zahvat izgradnje županijske ceste: spojna cesta na Istarski ipsilon D75 (čvor Vodnjan jug) – ŽC5192 (Marana), 2. i 3. faza, s ponuditeljem Via ing  d.o.o. Pula
 12. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o pružanju pravnih savjeta i zastupanja s ponuditeljem Odvjetnikom Dino Čekada, Pula
 13. Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
 14. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina označenih kao kč.br. 23/3 u naravi oranica povr. 855 m2 upisana u zk.ul. 2019 k.o. Lovrečica te kč.br. 23/4 u naravi oranica povr. 670 m2 i kč.br. 23/14 u naravi oranica povr. 257 m2, obje upisane u zk.ul. 2500 k.o. Lovrečica
 15. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 6518/1 u naravi dvorište povr. 671 m2  upisana u zk.ul. 5663 k.o. Umag
 16. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o uslugama čišćenja poslovnih prostorija Istarske županije za grupe: 1 – Pula, 2 – Rovinj, 3 – Labin, 4 – Poreč, 5 – Pazin
 17. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu,
 19. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 6524 u naravi šupa i dvorište povr. 2220 m2  upisana u zk.ul. 5662 k.o. Umag
 20. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom  kč. 9/1 ZGR i kč. 9/2 ZGR u naravi kuća i dvorište, obje upisane u zk.ul. 1144 k.o. Savudrija
 21. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2018. godinu
 22. Procedura za praćenje i naplatu dospjelih potraživanja s osnova naknade za koncesije na razini Istarske županije
 23. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 27. lipnja do 17. listopada 2018.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u  2018.g.  (prioritetno područje – promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske  nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina)
 24. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za nabavu četiri sportska penjača za uslugu postavljanja 20 penjačkih smjerova na području stijena krškog ruba u Istarskoj županiji, u okviru projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.,
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu geodetskih usluga za izradu prijedloga granica pomorskog dobra
 26. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2018. godinu
 27. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luka, te Financijski plan, zajedno sa Rebalansom Financijskog plana za 2018. godinu
 28. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2018. godinu
 29. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2018. godinu
 30. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Programa rada i razvoja javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2018. godinu
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 32. Odluka o sklapanju aneksa Sporazuma o provedbi postupka zajedničke nabave
 33. Odluka o  prihvaćanju prijedloga II aneksa Okvirnog sporazuma o opskrbi električnom energijom
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge kreiranja upitnika i provedbe istraživanja u okviru projekta BLUTOURSYSTEM, sufinanciranog iz Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020.,
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izmjene i dopune ulaznih podataka za modeliranje potražnje i testiranje potencijala za uporabu kreiranog programskog alata u okviru projekta BLUTOURSYSTEM, sufinanciranog iz Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020.,