29.01.19. u 08:25

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za ishođenje rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, operatera HEP Proizvodnja d.o.o.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/80, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-26 od 21. siječnja 2019. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za ishođenje rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, operatera HEP Proizvodnja d.o.o. iz Zagreba.

Uvid u Nacrt dozvole traje 15 dana, i to od 23. siječnja do 6. veljače 2019. godine, u kojem razdoblju će na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoe.hr) biti objavljen na uvid Nacrt dozvole.

Primjedbe na Nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva dostavljaju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt dozvole TE PLOMIN 1, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/17-02/80, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr, a mogu se dostaviti i na adresu ovog tijela: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, odnosno elektronički na e-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr te na adrese koje objave druga tijela javne vlasti u sklopu objave informacije o uvidu u nacrt dozvole i koja primjedbe javnosti nakon uvida u nacrt dozvole dostavljaju Ministarstvu.

Odluka s informacijom