07.02.19. u 15:09

Održana konstituirajuća sjednica Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja

U Spomen domu, u Pazinu, danas je održana konstituirajuća sjednica Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja koju je temeljem Zakona o zaštiti životinja osnovao istarski župan Valter Flego.

Predsjednik skupine je zamjenik župana Fabrizio Radin, zamjenik predsjednika je pročelnik UO za poljoprivredu Ezio Pinzan, a članovi su predstavnici općina i gradova te ostalih nadležnih institucija i udruga građana u Istarskoj županiji.

Osnova zadaća Koordinacijske radne skupine je primjena propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a sve u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika u odgovornom posjedovanju životinja.

Kao gost u radu Sjednice je sudjelovao predsjednik udruge „Prijatelji životinja“ Luka Oman, ujedno i savjetnik za zaštitu životinja ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji je prenio primjere dobre prakse u primjeni Zakona o zaštiti životinja iz drugih sredina te je pohvalio dosadašnje aktivnosti u Istarskoj županiji.

U raspravi oko provedbe Zakona o zaštiti životinja na području Istarske županije je sudjelovalo više predstavnika Koordinacijske radne skupine koji su iznijeli teškoće u primjeni propisa od strane jedinica lokalne samouprave koje su dužne financirati neodgovorno ponašanje pojedinih posjednika životinja.

Isto tako istaknuti su i dobri primjeri funkcioniranja svih službi u sredinama gdje jedinice lokalne samouprave odgovorno provode Zakon o zaštiti životinja.

Nakon duže rasprave, donesen je Zaključak kojim se zadužuje Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije da u narednih mjesec dana, putem ankete zatraži podatke od jedinica lokalne samouprave o stanju i problematici provedbe Zakona o zaštititi životinja na njihovom području. Na temelju rezultata ankete, izradit će se Program smanjenja napuštenih životinja na području Istarske županije, kojeg na prijedlog Koordinacijske radne skupine donosi istarski župan.

Isto tako je prihvaćeno da se radna sjednica Koordinacijske radne skupine održi najkasnije do kraja svibnja 2019. godine na kojoj će se raspravljati o konkretnoj problematici za svako pojedino područje.

Kako bi rad Koordinacijske radne skupine bio uspješan pozvane su sve jedinice lokalne samouprave da aktivno putem svojih predstavnika sudjeluju u radu i provedbi Zakona o zaštiti životinja.