04.07.19. u 09:16

Obavijest o obvezi izdavanja eRačuna od 1. srpnja 2019.

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune sukladno EU normi.
 
Istarska županija je kao javni naručitelj, a sukladno Zakonu, dužna od 1. srpnja 2019. zaprimati sve račune bez obzira na iznos, u elektroničkom obliku što je i omogućeno putem FINA-inog servisa e-Račun. Svi poslovni partneri koji Istarskoj županiji kao obvezniku javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Dostavljanje elektroničkih računa moguće je putem informacijskih posrednika koju su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
 
Elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturnom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Isporuka računa u papirnatom obliku, putem e-maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatra se valjanim e-Računom te će kao takav biti odbijen kao nezakonit.
 
Slijedom navedenog, nakon 1. srpnja 2019. godine, Istarska županija neće smjeti vršiti plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom i sve zaprimljene račune u drugom obliku vraćat će pošiljatelju. Iz tog je razloga vrlo važno da od navedenog datuma svi poslovni partneri Istarske županije imaju mogućnost slanja e-Računa.
 
Sukladno navedenom, upućujemo Vas ukoliko do sada niste, stupite u kontakt s nekim od registriranih informacijskih posrednika i na vrijeme se pripremite za slanje e-Računa.