16.07.19. u 13:37

Zamjenik župana koji obnaša dužnosti župana Istarske županije Fabrizio Radin dočekao ministra Tomislava Tolušića u Vrsaru

Zamjenik župana koji obnaša dužnosti župana Istarske županije Fabrizio Radin danas je u vrsarskoj marini dočekao ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji je sa suradnicima došao vidjeti kako napreduje prva faza dogradnje gata u dijelu luke Vrsar koji služi za prihvat i smještaj ribarskih brodova.

U Vrsaru i Savudriji pristupilo se sanaciji odnosno rekonstrukciji i dogradnji postojećih molova koji služe za prihvat ribarskih brodova i iskrcaj ribe. Radi se o projektima koji su najvećim dijelom financiranim putem europskih fondova.

Dogradnja u Vrsaru sastoji se u produljenju postojećeg gata u duljini od 30 m, te u desno (L profil) za 15 m što povećava njezin kapacitet za 60 posto. Za projekt „Dogradnja postojeće pomorske građevine - gata u dijelu luke Vrsar“ Lučkoj upravi Poreč dodijeljena je potpora u iznosu od 10.533.456,56 kn od kojih 75 posto iz EU fondova dok je 25 posto sredstava od Ministarstva u okviru mjere I.23/ I.24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa”.

Radovi na obnovi luke Savudrija obuhvaćaju pripremne radove, građevinske radove, radove na postavljanju elektroinstalacija, postavljanju opreme, eko-otoka i izrade tehničke dokumentacije.

Ukupan iznos za obnovu luke Savudrija iznosi 5.509.805,00 Kn (sa PDV-om) a investicija se financira većim dijelom, 75 posto, sredstvima EU fonda iz EU fondova dok je 25 posto sredstva Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva u okviru mjere I.23./I.24. “RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA , BURZE, RIBA I ZAKLONIŠTA”, te sredstvima Istarske Županije, Grada Umaga i Lučke Uprave Umag – Novigrad.