16.09.19. u 12:37

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2019. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 10. do 11. rujna 2019. godine, proveo IX ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 215 mjernih točaka ili u 98,62 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 3 mjerne točke (Fažana - Valbandon, Fažana; Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan; Tarska vala – Tarska vala, Tar - Vabriga) ili u 1,38 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 21 do 25,6 ºC dok se temperatura zraka kretala od 15,5 do 26 ºC.