03.10.19. u 09:46

Pokreće se izrada Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027.

Odlukom Skupštine od 12. rujna 2019. godine, Istarska županija je pokrenula postupak izrade Plana razvoja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, temeljem članaka 35. i 38. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) te članka 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18).

Donošenje Plana razvoja usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Istarske županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje.

Postupak koordinacije i upravljanja izradom Plana razvoja Istarske županije povjeren je javnoj ustanovi „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, koja će ga provoditi u suradnji sa Županijskim partnerskim vijećem, Glavnim timom i Radnom skupinom za izradu Plana razvoja Istarske županije.