26.03.20. u 10:26

Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 03. ožujka 2020. godine donio je Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Odluku možete preuzeti ovdje