24.07.20. u 11:08

Utvrđuje se da je dana 25.05.2020. godine provedeno osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina oznaka k.č. br.: 210/6, 231/9, 231/5, k.o. Štinjan, k.č. br. 1463/2, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09) i članka 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine”, br. 74/14, 69/17,98/2019 ), povodom prijedloga trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula, Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula  zastupan putem odvjetnika Dean Ilijevski na adresi Odvjetničko društvo Ilijevski i Cibralić j.t.d. Pula, A.K. Miošića 4/3u upravnom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda donosi

R J E Š E NJ E

Preuzmite cijeli dokument (PDF)