Arhiva novosti

27.09.2007.Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Temeljem Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Istarske županije za razdoblje 2007.-2011. godine, koji je usvojen na sjednici Skupštine Istarske županije održanoj 23. travnja 2007. godine, pristupilo se izradi Nacrta...

27.09.2007.Javna raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, na osnovi članka 4. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja Prostornih planova (NN br. 101/98)

O B J A V L J U J E

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog...

25.09.2007.Izaslanstvo Istarske županije u posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Gradu Kotoru

Izaslanstvo Istarske županije, u sastavu župan Ivan Jakovčić, član Poglavarstva zadužen za menunarodnu suradnju i europske integracije Oriano Otočan i gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović posjetili su 19. rujna 2007. godine...

18.09.2007.Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - EKSPLOATACIJA PLINA IZ EKSPLOATACIJSKOG POLJA "IZABELA"

 

Dana 21. rujna 2007. godine započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - EKSPLOATACIJA PLINA IZ EKSPLOATACIJSKOG POLJA "IZABELA".  Studija će biti na javnom uvidu 14 dana odnosno do 5. listopada 2007....

17.09.2007.Ponovljeni natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva raspisuje ponovljeni natječaj koji je otvoren od 17. rujna do 01. listopada 2007. godine. Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva čija temeljna svrha nije...