Arhiva novosti

27.10.2008.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata: GOLF IGRALIŠTE FRATARSKA ŠUMA

Na temelju odredbi članka 138. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite...

16.10.2008.Javna rasprava u Studiju utjecaja na okoliš eksploatacije plina iz eksploatacijskog polja "Sjeverni Jadran"

Studija utjecaja na okoliš eksploatacije plina iz eksploatacijskog polja "Sjeverni Jadran" (u nastavku Studija) stavlja se na javnu raspravu na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja (u...

03.10.2008.Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš - Golf igrališta Brkač

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za ocjenu utjecaja na okoliš izgradnje Golf igrališta "Brkač" od 9. listopada 2008. godine do 8. studenog 2008. godine...