Arhiva novosti

20.01.2009.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Navodnjavanje poljoprivrednih površina Valture

Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 64/08) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o...

20.01.2009.Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja - Dogradnja i uređenje južne gradske luke u Rovinju

Odlukom Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš, usvojene na 2. sjednici, održanoj 1. listopada 2008. godine, dana 27. siječnja 2009. godine započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš...

16.01.2009.Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za radno mjesto stručnog/ne suradnika/ce za protokol u Kabinetu župana istarske županije

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRJAVLJENIM NANATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG/NE SURADNIKA/CEZA PROTOKOL U KABINETU ŽUPANA ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu za radno...

09.01.2009.Javna rasprava o Prijedlogu Plana područja posebnih obilježja Limski zaljev i limska draga

Javna rasprava o prijedlogu Plana započeti će dana 16. 01. 2009. i provesti će se u trajanju od 30 dana, odnosno do 16. 02. 2009. godine.