Obavijesti

27.03.2020.Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020

Objavljena je Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

26.03.2020.Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 03. ožujka 2020. godine donio je Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske...

25.03.2020.Buzet - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta ( u...

24.03.2020.Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. možete...

20.03.2020.Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta Katerina Ravnić pok. Jakova - Grge rođ. Lorencin, upisana kao vlasnik nekretnina k.č. br. 699/27, k.o. Medulin ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć,, na temelju članka 77. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne...

17.03.2020.Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador - Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-38 od 16. ožujka 2020. godine,...

13.03.2020.Obavijest o radu sa strankama Upravnih tijela Istarske županije

OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMAUPRAVNIH TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavještavaju se stranke da se od 13.03.2020. godine do opoziva neće vršiti prijem stranaka u upravnim tijelima Istarske...

13.03.2020.Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. dana 12....

12.03.2020.Pozivaju se osobe nepoznatog prebivališta i boravišta: Drago Lukić, Haljinići 75, BiH, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

11.03.2020.Mauru Vigini, OIB:29399859591, Trst, Via Santa Fosca 5, Italija, određuje se privremena zastupnica u osobi Nade Baračić Banko, dipl. iur., Poreč, Hvarska 7, radi ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Ispostava Poreč, povodom prijedloga t.d. HEP-Operator distribucijskog...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 679


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>