Obavijesti

28.05.2020.Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta RANER ROMANO POK. MARKA, PAZINSKA 12, PULA da se javi ovom upravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

28.05.2020.Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta Paulić Alberto od Ivana upisan kao suvlasnik nekretnine u k.o. Štinjan da se javi ovom upravnom tijelu te da stupi u predmetni postupak

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva...

28.05.2020.Rezultati prvog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2020. godini u Istarskoj županiji

Program ispitivanja kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji izrađen je na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) koja je  usklađena sa Direktivom o...

27.05.2020.Određivanje privremenog zastupnika osobi Coslovich Antonio od pok. Giuseppea, Trst, Bergamino 12, Republika Italija čije je prebivalište, boravište nepoznato, radi zaštite njezinih prava i interesa u svezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja nekretnin

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva ISTARSKI VODOVOD d.o.o., za...

25.05.2020.Pozivaju se osobe nepoznatog prebivališta i boravišta KRIŽAN LUCA, 46414 RHEDE, WESTF, SUDSTR. 75, NJEMAČKA i BENČIĆ WILLIAM, 667 SEA VALE ST APT 2, CHULA VISTA CA 91910 ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

22.05.2020.Valeriji Minen, pok. Otavia, Italija, S. Dorligo D. Valle, Francovec kbr. 404 vlasnici na k.č. br. 2350, k.o. Buzet - Stari grad, kao osobi vlasnika tijelu nepoznata prebivališta/boravišta, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "PARK ODVODNJA" d.o.o. iz Buzeta,...

22.05.2020.Katarini Draščić, rođ. Flego, Italija, Vigevano, vlasnici na k.č. br. 3793/6, k.o. Buzet , kao osobi vlasnika tijelu nepoznata prebivališta/boravišta, odnosno tijelu nepoznatoj osobi vlasnika, postavlja se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "PARK ODVODNJA" d.o.o. iz Buzeta,...

21.05.2020.Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta Ivan Raner, Argentina, upisan kao suvlasnik ½ dijela nekretnina k.č. br. 1205/3 i 1205/8, k.o. Pula, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

19.05.2020.Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-50 od 15. svibnja 2020. godine,...

18.05.2020.Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas za prijem u službu referenta/ice za opće poslove - provedba projekta "REI II", u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJAUpravni odjel za gospodarstvoSplitska 14, 52100 Pula, p.p. 198Tel. (0)52 372-173Klasa: 112-03/20-01/02Urbroj: 2163/1-22/9-20-20Pula, 15. svibnja...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 698


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>