Razvoj poduzetništva

Razvoj poslovnih zona 

Razvoj poslovnih zona u Istarskoj županiji započeo je nakon provedenog istraživanja o potrebama istarskih poduzetnika kojim je kao najveća i najčešća potreba utvrđena ona za poslovnim prostorima. Prema rezultatima istraživanja utvrđene su smjernice razvoja poslovnih zona. 

Na temelju postojeće prostorno-planske dokumentacije, infrastrukturne opremljenosti i raspoložive radne snage u okruženju, identificirane su 24 strateške zone sa statusom prioriteta. Ispod navedene utvrđene strateške zone zauzimaju površinu veću od 1.200 ha.

 1. Grad Vodnjan "Zona Galižana"
 2. Grad Labin "Zona Vinež"
 3. Grad Novigrad "Zona Vidal"
 4. Općina Žminj "Zona Žminj"
 5. Općina Kaštelir Labinci "Zona Labinci"
 6. Grad Pazin "Zona Ciburi"
 7. Općina Svetvinčenat "Zona Bibići"
 8. Grad Buzet "Zona Mažinjica"
 9. Općina Lupoglav "Zona Lupoglav"
 10. Općina Višnjan "Zona Milanezi"
 11. Grad Buzet "Zona Mala Huba"
 12. Grad Rovinj "Zona Gripole Spine"
 13. Grad Buje "Zona Buje"
 14. Grad Poreč "Zona Buići-Žbandaj"
 15. Grad Umag "Zona Ungarija"
 16. Općina Tinjan "Zona Butori"
 17. Općina Vrsar "Zona Neon"
 18. Grad Vodnjan "Zona Tison"
 19. Općina Ližnjan "Zona Aerodrom Pula"
 20. Općina Raša "Zona Raša"
 21. Općina Pićan "Zona Potpićan" 
 22. Općina Barban "Zona Barban"
 23. Općina Brtonigla "Zona Štrpe"
 24. Općina Sv. Nedelja "Zona Nedešćina" 

Istarska županija investira u poduzetničke zone udruživanjem namjenskih sredstava iz vlastitog proračuna, proračuna jedinice lokalne samouprave i resornog ministarstva RH. Cilj provođenja ove vrste investicije je poticanje i brža izgradnja poduzetničkih zona na području Istarske županije,  a u funkciji njenog ravnomjernijeg razvoja, bržeg rasta  poduzetništva i povećanja zaposlenosti.

U dosadašnjoj realizaciji programa razvoja poslovnih zona, od izrade Dugoročnog programa razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji, prihvaćenog od Županijske Skupštine Istarske županije 18. prosinca 2002. godine,  u razvoj infrastrukture poslovnih zona uloženo je do danas više od 100 milijuna kuna.

Nadalje, namjera je Istarske županije da putem Upravnog odjela za gospodarstvo svake godine ulaže određena sredstva u izgradnju i opremanje poduzetničkih zona koje se nalaze na popisu strateških zona, usmjerava potencijalna poslovna partnerstva, učestvuje u osnivačkim inicijativama, te subvencionira program razvoja poslovnih zona.

U navedenom projektu ulogu koordinatora i provoditelja realizacije programa razvoja poslovnih zona ima Istarska razvojna agencija.  - www.ida.hr/index.php

Prezentacija strateških poslovnih zona: http://www.ida.hr/fileadmin/sadrzaji/datoteke/pz_flash/index.html  

Subvencije kamatnih stopa malom i srednjem poduzetništvu

Jedan od oblika poticanja i razvoja poduzetništva je pomoć u kreditiranju. Istarska županija je u zadnjih 10 godina realizirala više kreditnih linija, vrijednosti preko 500 milijuna kuna, u kojima je financijsku podršku pružila putem beskamatnog depozita za smanjenje kamatne stope ili subvencioniranjem kamate poduzetničkih kredita.

Kreditna linija projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. god. zatvorena je s realizacijom 118 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. U ovom projektu Istarska županija i dva ministarstva (MINGORP – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; MOBMS – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) subvencionirali su kamatu kredita u iznosima od 1 do 2%.

S ciljem stvaranja povoljnijeg financijskog okruženja za poduzetnike na području Istarske županije, u veljači 2005. godine uspostavljena je prva hrvatska regionalna jamstvena shema Konzorcij za jamstva "Istra 21". Inicijalni kapital Konzorcija u 2005. godini iznosio je 3,4 milijuna kuna, uloženih od strane Istarske županije (2,4 milijuna kuna) i Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. (1 milijun kuna), koji se zajedno sa sredstvima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, u sklopu projekta "Regionalni jamstveni instrumenti", koristi kao depozit na temelju kojeg se jamči za poduzetničke kredite poslovnih banaka.

U dosadašnjem tijeku u okviru Konzorcija realizirane su kreditne linije - "Jamstvo za uspjeh" i "02",  putem kojih je podržano 50 poduzetničkih projekata i plasirano ukupno 45,5 milijuna kuna. Kreditna linija "Jamstvo za uspjeh 03" pokrenuta je 13. ožujka 2009. te je u dosadašnjem tijeku realiziran 31 kredit ukupne vrijednosti 28,3 milijuna kuna. Do rujna 2009. godine u Konzorcij je učlanjen 161 poduzetnik.

U budućnosti će, Istarska županija putem Upravnog odjela, a u suradnji sa poslovnim bankama i resornim ministarstvima pokretati programe kreditiranja po modelu koji u to vrijeme bude najpovoljniji (beskamatni depozit za smanjenje kamatne stope ili model subvencioniranja kamate).   

Informiranje, savjetovanje i edukacije za poduzetnike

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi informiranje i savjetovanje, u svrhu razvoja poduzetništva u suradnji s institucijama za razvoj poduzetništva i novo zapošljavanje, konkretno s Istarskom razvojnom agencijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnom službom Pula, te ostalim referentnim institucijama.

Također pruža usluge savjetovanja jedinicama lokalnih samouprava na području Istarske županije, institucijama, organizacijama i udrugama koje djeluju na području djelokruga poslova Upravnog odjela za gospodarstvo, te Istarskim poduzetnicima. 

U 2010. godini do danas provedene su slijedeće aktivnosti informiranja, savjetovanja i educiranja u svrhu razvoja poduzetništva: 

 • Forum poslodavaca Istarske županije o zapošljavanju osoba s invaliditetom održan je 04.02.2010. godine u sklopu gospodarske izložbe „Histria“. Foruma je organizirala Istarska županija, dok su suorganizatori bili Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i HGK – županijska komora Pula. Uvodnu riječ na Forumu dali su župan Istarske županije Ivan Jakovčić i predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuša, nakon čega je uslijedila projekcija filma o zapošljavanju osoba s invaliditetom „Um iznad predrasuda“. Predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Pula Arlin Gobo predstavila je mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uslijedio je prikaz poticajnih mjera Fonda za profesionalnu rehabilitaciju g. Ante Vučića, ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.   

Poticanje zapošljavanja i stručnog usavršavanja mladih

Jedna od aktivnosti u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo je poticanje zapošljavanja stručnog usavršavanja mladih ljudi koje se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Podružnom službom Pula i udrugom za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih. Odjel prati i sufinancira rad udruge, te sufinancira i sudjeluje u projektima koji se odnose na poticanje zapošljavanja mladih ljudi.  

Vođenje poslovanja Zaštitne radionice „Tekop Nova“

Zaštitna radionica Tekop Nova – Pula  je ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom koju  su 15. srpnja 2003. godine osnovali Grad Pula , Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Republike Hrvatske.               U Ustanovi je zaposleno 27 osoba, od čega 17 osoba s invaliditetom ili 63 % od ukupnog broja zaposlenih.

Osnovna djelatnost Ustanove je proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, uglavnom radne i zaštitne odjeće za potrebe industrije, zdravstva, turizma, ugostiteljstva i  ostalih uslužnih djelatnosti; izrada tradicionalne istarske narodne nošnje; izrada suvenira i promotivnih artikala od tekstila. Pružaju se također usluge vezenja sa izradom logotipa i amblema prema željama i potrebama kupaca te usluge šivanja za fizičke osobe.

Istarska županija kao suosnivač Tekop Nove , posredstvom Upravnog odjela za gospodarstvo, kontinuirano pruža stručnu i financijsku pomoć u poslovanju. Na taj način osigurava zadržavanje zaposlenosti i moguće novo zapošljavanje osoba s invaliditetom.