01.01.70. u 01:00

Dodijeljene potpore kroz Kreditnu liniju "Poduzetnik Istarska županija 2019"

Istarska županija provodi kreditnu liniju „Poduzetnik Istarska županija 2019“ na način da subvencionira kamatnu stopu na kredite koje poslovni subjekti malog gospodarstva ostvare putem partnerskih banaka. Subvencioniranje se vrši temeljem odredbi Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“ KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019. godine

 

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18) i Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“ KLASA: 302/02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-05 od 19. ožujka 2019.g., te članka 4. Zaključka o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019“ od 22. srpnja 2019. godine KLASA: 302-02/19-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-19-22, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 29. studenog 2019. godine donio je Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“

 

Potporu u obliku subvencije kamate dobili su:

◦Ex novo d.o.o.

◦Galvanizacija Lovrić

◦Vinicola P&V

◦Demil d.o.o.

◦Vellico obrt

◦C-M d.o.o.

◦Gea, obrt za proizvodnju, ekologiju i usluge

◦Artem Istra d.o.o.

◦Tuber forum d.o.o.

◦Ličilac d.o.o.

◦Acros d.o.o.

◦Ures d.o.o.

◦Peršić obrt

◦Inspekt Pazin d.o.o.

◦Autobusni prijevoz ROBI

◦J.T. energy d.o.o.

◦Razvojni centar d.o.o.

◦Premes d.o.o.

◦SAECULO d.o.o.

◦Turizam T.V. d.o.o.

◦ELFIT d.o.o.

◦TRANSPORTI RUNKO d.o.o.

◦Rapio reformo d.o.o.

◦Pensito Adriatik d.o.o.

◦Etikgraf d.o.o.

◦Ustanova za zdravstvenu njegu Eleonora

◦Eko Maris obrt

◦Entrada d.o.o.

◦Transporti Sian d.o.o.

◦BILE M&K obrt

◦Convergent Media Group

◦Sportski centar Tivoli d.o.o.

◦Tegetthof d.o.o.

◦Ritoša trgovine d.o.o.

◦Istra metal forme d.o.o.

◦Glavaš d.o.o.

◦Vodopromet d.o.o.

◦Studio Sonda d.o.o.

◦Gajana kop d.o.o.

◦U.O. Jurcan

◦Hidro sub d.o.o.

◦O. Rossi obrt za poljoprivredu

◦Assequi grupa d.o.o.

◦Tera d.o.o.

◦Signal sistem d.o.o.

◦Transe.a.s.t d.o.o.

◦Dima d.o.o.

◦Mafro obrt

◦Legolim d.o.o.

◦Istra relax d.o.o.

◦Attestor j.d.o.o.

◦Linograd d.o.o.

◦EL.C. ELECTRON d.o.o.o.

◦Eko montaža d.o.o.

◦Alupoint j.d.o.o.

◦Arka d.o.o.

◦Ribarska zadruga Istra

◦TOLL, obrt za turizam

◦Lakmus d.o.o.

◦Happy kitchen j.d.o.o.

◦Garti d.o.o.

◦S.H.A.R.K. d.o.o.

◦A.N.D.A.R. d.o.o.

◦Obrt Monttehna

◦Obrt Sanja

◦Dragon Bajun d.o.o.

◦Autotransport Radetić

◦Valcar d.o.o.

◦Colgraph print d.o.o.

◦ONIX d.o.o.

◦Ordinacija Helena Blažić

◦Aquadac d.o.o.

◦Staklorez Šestak

◦Standard d.o.o.

◦Mago d.o.o.

◦E.studio d.o.o.

◦Debi grupa d.o.o.

◦Valdenaga d.o.o.

◦Argus d.o.o.

◦Izoterma d.o.o.

◦Izo d.o.o.

◦Istra-bau d.o.o.

◦Lorimex d.o.o.

◦Karton-pak d.o.o.

◦Inženjeri Ohlinger i partner d.o.o.

◦Automatic servis d.o.o.

◦Metallum d.o.o.

◦Special d.o.o.

◦Giostra j.d.o.o.

◦Tjestenina Klara M, vl. Klara Marić

◦Numer d.o.o

◦Ordinacija Miljković

◦Ordinacija Rajković

◦Grade projekt d.o.o.

◦San Marco Adriatica Dva d.o.o.

◦L.P.L. d.o.o.

◦Blok 1:1 d.o.o.

◦Draško jtd.

◦EL.PE.S.1 d.o.o.

◦ALMA DOM

 

Ukupno je ugovoreno 100 kredita u 6 partnerskih banaka ukupne vrijednosti 68.523.544,60 kuna.