Projekt PROTECT

  • Uvodna prezentacija - PDF
  • Suzbijanje šumskih požara - PDF
  • Fire Weather Index - PDF
  • Zakonska regulativa i operativni pristup u domeni zaštite šuma od požara - PDF
  • Potrajno gospodarenje i općekorisne funkcije šuma - PDF
  • Informiranje javnosti o zaštićenim područjima Istarske županije - PDF
  • Letak - PDF
  • Brošura - PDF
  • Plakat B1 - PDF
  • Plakat B2 - PDF