Javna nabava

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Službe za javnu nabavu Istarske županije: