Istarska županija - Regione Istriana

Adresa: Dršćevka 3, Pazin
              Flanatička 29, Pula
Telefon: 052/352-111
OIB: 90017522601
E-mail: info@istra-istria.hr 
 

Župan i zamjenici župana

E-mail: kabinet@istra-istria.hr
Adresa:
Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Fabrizio Radin Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 052/352-106 052/352-123
Sandra Ćakić Kuhar Zamjenica župana 052/352-107 052/352-123
Giuseppina Rajko Zamjenica župana 052/352-115 052/351-694

1 up to 3 within 3


Skupština Istarske županije - Vijećnici

Adresa: Dršćevka 3, Pazin

Vijećnici

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Valter Drandić Predsjednik Skupštine 052 351 667 052 351 686
Tamara Brussich Potpredsjednica Skupštine
mr.sc. Marino Baldini Potpredsjednik Skupštine 052 446 122
Eliana Barbo Vijećnica 052 721 957
mr.sc. Zvonko Liović Vijećnik
Cinzia Počeko Kranjec Vijećnica
Eleonora Kotiga Vaš Vijećnica
Vili Rosanda Vijećnik
Marija Kadoić Balaško Vijećnica 052 866 832
Tedi Chiavalon Vijećnik
Suzana Ladavac Vijećnica
Nevija Poropat Vijećnica 052 422 131
Josip Anton Rupnik Vijećnik 052 391 776
Vedrana Gregorović Hrvatin Vijećnica
Petar Macura Vijećnik
Vladimir Buršić Vijećnik
Zdenko Pliško Vijećnik 052 511 169
Jasna Bolić Vijećnica
Miloš Bajić Vijećnik
Frančesko Andreeja Vijećnik
Bruno Stermotić Vijećnik
Sandro Jurman Vijećnik
Robert Velenik Vijećnik
Irena Peruško Vijećnica
Boris Rogić Vijećnik 052 630 811
Davor Komar Vijećnik
Vanda Poropat Vijećnica
Ljerka Peruško Vijećnica
Radovan Cvek Vijećnik
dr.sc. Sanja Radolović Vijećnica
Milio Bulić Vijećnik
Silvano Hrelja Vijećnik
Goran Subotić Vijećnik
Mirjana Galo Vijećnica 052 505 976
Ilirjana Croata Medur Vijećnica 052 743 803
Jurica Šiljeg Vijećnik
mr.sc. Tatjana Tomaić Vijećnica
dr.sc. Dubravko Marković Vijećnik
Aleksa Vale Vijećnik
Damir Grünbaum Vijećnik
Damir Prodan Vijećnik
Gordana Čakić Vijećnica
izv.prof.dr.sc. Tea Golja Vijećnica
Divna Radolović Rosanda Vijećnica 052 573 192

1 up to 44 within 44

Stručna služba Skupštine

Telefon: 052/351-667
Fax:
 052/351-686
E-mail: skupstina@istra-istria.hrskupst.strucko@istra-istria.hr
Adresa:
Dršćevka 3, Pazin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Vesna Ivančić Tajnica skupštine 052/351-661 052/351-686
Melita Ferenčić Pomoćnica tajnice 052/351-662 052/351-686
Viviana Viviani Viša savjetnica - prevoditeljica za talijanski jezik 052/351-490 052/351-686
Gracijela Milotić Stručna suradnica za kadrovske poslove 052/351-663 052/351-686
Marica Lakoseljac Stručna suradnica za glasilo 052/351-664 052/351-686
Mirela Udovičić Referentica za glasilo 052/351-665 052/351-686
Silvija Klarić Referentica za sjednice 052/351-666 052/351-683
Gordan Soldatić Vozač - čuvar 052/351-668 052/351-686
Marija Jeromela Spremačica 052/351-668 052/351-686

1 up to 9 within 9

Služba za unutarnju reviziju

Telefon: 052/352-166
Fax: 
E-mail: slavica.bencic-kirac@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Slavica Benčić Kirac Voditeljica službe 052/352-166 052/352-165
Davor Debeljuh Pomoćnik voditeljice - unutarnji revizor 052/352-163 052/352-165

1 up to 2 within 2

Kabinet župana

Telefon: 052/352-105; 052/352-101
Fax:
052/352-123
E-mail:
kabinet@istra-istria.hr
Adresa:
Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Duško Kišberi Pročelnik službe 052/352-110 052/352-123
Ljiljana Škifić Pomoćnica pročelnika 052/352-118 052/352-104
Božidar Rački Viši informatički savjetnik 052/352-193 052/352-104
Lorna Zimolo Viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću 052/352-124 052/352-123
Maja Lazar Viša stručna suradnica za protokol 052/352-117 052/352-123
Franca Moscarda Viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću 052/352-101 052/352-123
Dino Černeka Viši informatički suradnik 052/352-196 052/352-104
Istranka Franković Administrativna tajnica 052/352-105 052/352-123
Saša Brnabić Administrativna tajnica 052/352-122 052/352-104

1 up to 9 within 9

Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove

Telefon: 052/352-199
Fax: 052/352-165

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Saša Žmak Voditelj odsjeka 052/352-199 052/352-165
Alen Grgorinić Vozač 052/352-199 052/352-165
Alen Čikada Vozač 052/352-199 052/352-165
Manuel Čalić Dostavljač 052/351-402 052/372-165
Livio Cossara Kućni majstor 052/351-498 052/352-165
Sanela Osmanović Domaćica 052/352-125 052/352-165
Sonja Draković Spremačica 052/352-125 052/352-165
Hazema Omerašević Spremačica 052/352-125 052/352-165

1 up to 8 within 8

Upravni odjel za održivi razvoj

Telefon: 052/352-190
Fax: 052/352-191
E-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
dr.sc. Mirko Radolović Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika 052/352-190 052/352-191
Jasna Ukota Damijanić Stručna suradnica za opće poslove 052/352-190 052/352-191

1 up to 2 within 2

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Telefon: 052/352-189
Fax: 052/352-191
E-mail: promet@istra-istria.hr
Adresa: M.B.Rašana 2/IV, Pazin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ana Mikuljan Franković Voditeljica odsjeka 052/352-183 052/352-191
Josip Zidarić Viši savjetnik za infrastrukturne sustave i kapitalne investicije 052/352-180 052/352-191
Denis Kontošić Viši savjetnik za ceste i cestovni promet 052/352-187 052/352-191
Damir Rudela Viši stručni suradnik za pomorstvo 052/352-186 052/352-191
mr.sc. Igor Rosić Viši stručni suradnik za infrastrukturne sustave i kapitalne investicije 052/352-190 052/352-191
Nikola Japundžić Viši stručni suradnik za ceste i cestovni promet 052/352-161 052/352-191
Manuela Božić Stručna suradnica za naplatu pomorskog dobra 052/352-188 052/352-191
Irena Velenik Žgomba Administrativna tajnica 052/352-189 052/352-191

1 up to 8 within 8

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

Telefon: 052/352-190
Fax: 052/352-191
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Bruno Kostelić Voditelj odsjeka 052/352-194 052/352-191
Andrej Mandić Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša 052/352-195 052/352-191
Kristina Fedel Viša stručna suradnica za zaštitu prirode i okoliša 052/352-182 052/352-191
Tea Grubišić Viša stručna suradnica za zaštitu prirode i okoliša 052/352-198 052/352-191
Ana Šimić Viša stručna suradnica za međunarodne projekte 052/352-177 052/352-191

1 up to 5 within 5

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

Telefon: 052/351-496
Fax:
 052/351-695
E-mail:
obrazovanje@istra-istria.hr
Adresa:
G.Martinuzzi 2, Labin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Patricia Percan Pročelnica 052/351-497
Doriana Šumberac Jelić Pomoćnica pročelnice 052/351-491
Ružica Baća Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-492
Daiana Brumnić Viša savjetnica za ekonomske poslove 052/351-494
Vesna Sagaj Viša savjetnica za kapitalnu izgradnju 052/351-493
Nina Kokot Viša stručna suradnica za ekonomske poslove 052/351-458
Nataša Grgorinic Viša stručna suradnica za upravljanje investicijama 052/351-495
Monika Bastijanić Viša stručna suradnica za projekte 052/351-489
Dea Blažina Viša stručna suradnica za projekte 052/351-419
Maja Milek Viša stručna suradnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 052/600-154
Vitomir Černjul Viši stručni suradnik za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 052/866-601
Robert Fatorić Viši stručni suradnik za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 052/409-131
Mirjana Neslanović Stručna suradnica za odgoj i obrazovanje 052/371-201
Klaudija Peršić Škopac Stručna suradnica za opće poslove 052/351-496

1 up to 14 within 14

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Telefon: 052/352-155
Fax: 052/352-154
E-mail: zdr.soc.skrb@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Sonja Grozić-Živolić Pročelnica upravnog odjela 052/352-150 052/352-154
Davorka Maras-Tkačuk Pomoćnica pročelnice 052/352-152 052/352-154
Roberta Katačić Viša savjetnica za zdravstvo 052/352-153 052/352-154
Silvia Škopac Viša stručna suradnica za pravne poslove 052/352-158 052/352-154
Tanja Banković-Medančić Viša stručna suradnica za financije 052/352-162 052/352-154
Marša Camlić Klarić Viša stručna suradnica za socijalnu skrb 052/352-156 052/352-154
Marina Hukić Viša referentica 052/352-155 052/352-154
Jelena Jurak Referentica za administrativne i upravne poslove 052/352-155 052/352-154
Lena Macan Codacci Pomoćnica pročelnice za povjerene poslove državne uprave 052/371-110
Sara Blatančić Viša stručna suradnica za povjerene poslove državne uprave 052/371-161
Milan Sekušak Viši stručni suradnik za povjerene poslove državne uprave 052/371-163
Nives Lušetić Viša stručna suradnica za povjerene poslove državne uprave, Pazin 052/600-111
Božena Matić Viša stručna suradnica za povjerene poslove državne uprave, Poreč 052/409-130
Oriana Buić Referentica za povjerene poslove državne uprave 052/371-110
Sandra Brođanac Referentica za povjerene poslove državne uprave, Buje 052/772-447
Miljenko Baltić Referent za povjerene poslove državne uprave, Buzet 052/695-227
Vitomir Černjul Viši stručni suradnik za povjerene poslove državne uprave, Labin 052/866-601

1 up to 17 within 17

Upravni odjel za proračun i financije

Telefon: 052/352-133
Fax: 052/352-132
E-mail: financije@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Barbara Škreblin-Borovčak Službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 052/352-138 052/352-132
Sandra Knezović Administrativna tajnica 052/352-133 052/352-132

1 up to 2 within 2

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove

Telefon: 052/352-138
Fax: 052/352-132

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Barbara Škreblin-Borovčak Voditeljica odsjeka 052/352-138 052/352-132
Laura Peruško Hajnc Viša savjetnica za poslove proračuna, analitičko planske i koord. poslove 052/352-136 052/352-132
Natalia Petrović Viša stručna suradnica za poslove proračuna i analitičko planske poslove 052/352-134 052/352-132
Biljana Cetina Stručna suradnica za koordinaciju s proračunskim korisnicima 052/352-134 052/352-132
Ondina Žigant Stručna suradnica za posebne proračunske evidencije 052/352-135 052/352-132

1 up to 5 within 5

Odsjek za javnu nabavu

Telefon: 052/351-414
Fax:
 
E-mail: nabava@istra-istria.hr 
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Marko Ninković Voditelj odsjeka 052/351-434 052/352-132
Nenad Despić Viši savjetnik za javnu nabavu 052/352-160 052/352-132
Margareta Stipančić Viša savjetnica za javnu nabavu 052/352-132
Lorena Stančir Viša stručna suradnica za javnu nabavu 052/351-413 052/352-132
Mika Jeličić Radolović Viša stručna suradnica za javnu nabavu 052/351-413 052/352-132
Dejana Dubroja Stručna suradnica za javnu nabavu i opće poslove 052/351-414 052/352-132

1 up to 6 within 6

Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda

Telefon: 052/351-441
Fax: 052/351-444
E-mail: porezi@istra-istria.hr
Adresa: Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Loredana Licul Voditeljica odsjeka 052/351-440 052/351-444
Alen Ukota Viši savjetnik za poslove utvrđivanja i naplate poreza 052/351-447 052/351-444
Zdravko Laginja Viši stručni suradnik za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-445 052/351-444
Patricija Perković Viša stručna suradnica za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-446 052/351-444
Iva Špada Viša stručna suradnica za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-448 052/351-444
Ines Benčić Šimunović Stručna suradnica za poslove utvrđivanja i naplate poreza 052/351-442 052/351-444
Dorino Rajković Stručni suradnik za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-443 052/351-444
Verica Drandić Administrativna tajnica 052/351-441 052/351-444

1 up to 8 within 8

Odsjek za računovodstvo

Telefon: 052/352-139
Fax: 052/352-132

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Mirijana Berkarić Voditeljica odsjeka 052/352-139 052/352-132
Vesna Puja Viša stručna suradnica za računovodstvo 052/351-449 052/352-132
Paricia Zagorc Licul Viša stručna suradnica za računovodstvo 052/351-453 052/352-132
Gracijela Verbanac Stručna suradnica za računovodstvo 052/351-451 052/352-132
Irena Stojić Vučković Stručna suradnica za računovodstvo 052/351-452 052/352-132
Ottavia Pereša Stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja 052/352-159 052/352-132
Lorena Lazarić Stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja 052/352-159 052/352-132
Ester Grgorović Referentica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 052/352-140 052/352-132
Nensi Rojnić Andrijančić Referentica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 052/352-141 052/352-132
Ariella Brščić Referentica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 052/352-132

1 up to 10 within 10

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

Telefon: 052/351-649
Fax:
052/351-688
E-mail:
poljoprivreda@istra-istria.hr
Adresa:
Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin (Spomen dom, prizemlje)

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
dr.sc. Ezio Pinzan Pročelnik 052/351-640 052/351-688
Graciano Prekalj Pomoćnik pročelnika 052/351-641 052/351-688
Gracijela Šuran Administrativna tajnica 052/351-649 052/351-688
Helena Škutin Matijaš Viša stručna suradnica za maslinarstvo i voćarstvo 052/351-642 052/351-688
Blanka Sinčić-Pulić Viša stručna suradnica za zaštitu i valorizaciju autohtonih proizvoda 052/351-643 052/351-687
Danijela Družetić-Milanović Viša stručna suradnica za međunarodne projekte i razvoj 052/351-644 052/351-687
Željko Lanča Viši stručni suradnik za poljoprivredu 052/351-646 052/351-687
Lorena Miletić Viša stručna suradnica za otkup i preradu poljopr. proizvoda i razvoj sela 052/351-647 052/351-687
Dean Blažina Referent za lovstvo 052/351-648 052/351-687
Nikola Cvitan Viši stručni suradnik za vodoprivredu 052/351-653 052/351-688
Maja Vižintin Viša stručna suradnica za međunarodne projekte i razvoj 052/351-642 052/351-688

1 up to 11 within 11

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Telefon: 052/351-651
Fax
: 052/351-687
E-mail
poljoprivreda.fond@istra-istria.hr
Adresa: Šetalište Pazinske gimnazije 1, (Spomen dom, I kat)

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Mladen Milohanić Viši savjetnik za agrarnu politiku, ruralni razvoj i kreditiranje 052/351-650 052/351-687
Sandra Merlić Referentica za kredite 052/351-651 052/351-687

1 up to 2 within 2

Upravni odjel za turizam

Telefon: 052/351-601
Fax: 052/351-684
E-mail: turizam@istra-istria.hr
Adresa: Partizanska 5a, Poreč

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Nada Prodan Mraković Pročelnica upravnog odjela 052/351-601 052/351-684
Edi Akilić Viši savjetnik za ekonomske poslove 052/351-602 052/351-684
Davor Dobrila Viši stručni suradnik za međunarodne projekte 052/351-603 052/351-684
Doris Velenik Stručna referentica 052/351-601 052/351-684

1 up to 4 within 4

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine

Telefon: 052/351-612
Fax: 052/351-694
E-mail: talz-nacm@istra-istria.hr
Adresa: Obala A.Rismondo 2, Rovinj

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Tea Batel v.d. Pročelnice 052/351-610 052/351-694
Maura Čabran Viša referentica za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 052/351-612 052/351-694
Gordana Širol Stručna suradnica za civilno društvo i mlade 052/351-485 052/351-694

1 up to 3 within 3

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Gordana Kliman Delton v.d. Pročelnice 052/351-424 052/351-422
Vesna Pavletić Pomoćnica pročelnice za decentralizaciju i LP(R)S 052/351-412 052/351-417
Ante Bandić Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju 052/351-620 052/351-692
Vedrana Hrvatin Stručna suradnica za opće poslove i prostorno uređenje i gradnju 052/351-436 052/351-690
Nataša Doblanović Stručna suradnica za opće poslove 052/351-409 052/351-417

1 up to 5 within 5

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje

Adresa: Buje-Buie, Nikole Tesle 2
Tel: 052/351-639,
Faks: 052/351-698

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Stela Ponjavić Voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju 052/351-636 052/351-698
Biljana Zloušić Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-637 052/351-698
Iva Stankić Božić Viša stučna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-638 052/351-698
Rozana Brečević Administrativna tajnica 052/351-639 052/351-698

1 up to 4 within 4

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Buzet

Adresa: Buzet, II Istarske brigade 11
Tel: 052/351-620, 351-621
Fax: 052/351-692

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ante Bandić Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju 052/351-620 052/351-692
Eda Pavletić Referentica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-621 052/351-692

1 up to 2 within 2

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Labin

Adresa: Labin, Titov Trg 11
Tel: 052/351-628
Fax: 052/351-697

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Aleksej Hrvatin Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju 052/351-623 052/351-697
Adrijana Kokot Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-624 052/351-697
Sanja Černjul Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-625 052/351-697
Sandra Perhat Alilović Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-626 052/351-697
Maja Bažon Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-627 052/351-697
Dalibor Kvaternik Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-628 052/351-697
Marija Vozila Administrativna tajnica 052/351-629 052/351-697

1 up to 7 within 7

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Pazin

Adresa: Pazin, M.B. Rašana 2
Tel: 052/351-437
Fax: 052/351-689

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ana-Marija Mihelić Voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju 052/351-437 052/351-689
Emina Trošt Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-430 052/351-689
Rita Velan Administrativna tajnica 052/351-439 052/351-689

1 up to 3 within 3

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Poreč

Adresa: Poreč, Obala M. Tita 4
Tel: 052/351-634
Fax: 052/351-699

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Karmela Čuljak Voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju 052/351-635 052/351-699
Željko Vadnjak Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-432 052/351-699
Ivana Mihalić Fabris Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-630 052/351-699
Renata Klapčić Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-631 052/351-699
Dajana Banko Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-632 052/351-699
Roberta Uljančić Administrativna tajnica 052/351-634 052/351-699

1 up to 6 within 6

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Pula

Adresa: Pula, Riva 8
Tel: 052/351-421
Fax: 052/351-422

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Jasmina Mandić Voditeljica odsjeka 052/351-410 052/351-422
Mika Jeličić Radolović Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-428 052/351-422
Andi Škabić Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-425 052/351-422
Nataša Anić Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-435 052/351-422
Nina Paušić Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-427 052/351-422
Vitomirka Batelić Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju i opće poslove 052/351-421 052/351-422
Valentina Pačić Referentica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-423 052/351-422
Tajništvo 052/351-421 052/351-422

1 up to 8 within 8

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  - Rovinj

Adresa: Bale, Istarska 13
Tel: 052/351-617
Faks: 052/351-693

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Sanjin Dimić Boljunčić Voditelj Odsjeka 052/351-615 052/351-693
Vedrana Perković Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-616 052/351-693
Vesna Poldrugovac Administrativna tajnica 052/351-617 052/351-693

1 up to 3 within 3

Odsjek pisarnice

Telefon: 052/351-401
Fax: 052/351-411
E-mail:
Adresa:
Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Tamara Duras Zenzerović Voditeljica Odsjeka pisarnice 052/352-157 052/351-411
Marta Obrovac Administrativna referentica 052/351-405 052/351-411
Bosiljka Kordiš Administrativna referentica 052/351-406 052/351-411
Sandra Ivančić Administrativna referentica 052/351-403 052/351-411
Zdenka Peruško Administrativna referentica 052/351-407 052/351-411
Tamara Meničanin Administrativna referentica - arhivarka 052/351-404 052/351-411

1 up to 6 within 6

Odsjek za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Telefon: 052/351-409
Fax: 052/351-417
E-mail:
Adresa:
Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ivana Moharić Major Voditeljica odsjeka 052/351-416 052/351-417
Desanka Sarvan Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-408 052/351-417
Mirsada Budija Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-415 052/351-417
Andrea Franković Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-431 052/351-417

1 up to 4 within 4

Odsjek za analizu tržišta nekretnina i imovinsko-pravne poslove

Telefon: 052/351-426
Fax: 052/351-417
E-mail:
Adresa:
Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Enco Žufić Voditelj Odsjeka 052/351-426 052/351-417
Nataša Guštin Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove 052/351-433 052/351-417

1 up to 2 within 2

Upravni odjel za kulturu

Tel: 052/351-478
Faks: 052/351-696
e-mail: kultura@istra-istria.hr
Adresa: G. Martinuzzi 2, Labin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Vladimir Torbica Pročelnik upravnog odjela 052/351-470 052/351-477
Ester Duić Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-479 052/351-696
Eda Griparić Viša savjetnica za ekonomske poslove 052/351-478 052/351-696
Sandra Ilić Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju 052/351-471 052/351-477
Rosemary Radešić Fachin Viša referentica za opće i administrativne poslove 052/351-476 052/351-691

1 up to 5 within 5

Upravni odjel za gospodarstvo

Telefon: 052/352-173
Fax: 052/352-172
E-mail: gospodarstvo@istra-istria.hr
Adresa: Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Elena Božac Čujić v.d. Pročelnice 052/352-174 052/352-172
Silvano Cukon Viši savjetnik za energetiku i rudarstvo 052/352-175 052/352-172
Aleksandar Major Viši stručni suradnik za regionalni razvoj 052/351-531 052/352-172
Tina Dužman Milovan Viša stručna suradnica za međunarodne projekte 052/352-179 052/352-172

1 up to 4 within 4