Javni poziv za iskaz interesa za posjet sajmu BIOFACH, Nürnberg (Njemačka) 15. i 16. veljače 2019. g.

Istarska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1, objavljuje,

J A V N I   P O Z I V
za iskaz interesa za posjet sajmu BIOFACH, Nürnberg (Njemačka)
15. i 16. veljače 2019. g.

Preuzmite poziv u pdf formatu

Prijavnicu (docx) preuzmite ovdje.