21. sjednica - 29. travnja 2019.

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
  2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (PDF), (XML)
  3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
  4. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
  5. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
  7. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2019. godinu (PDF), (XML)
  8. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu (PDF), (XML)
  9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2019. godinu (PDF), (XML)
  10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
  11. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
  12. Dopune Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
  13. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
  14. Odluka o promjeni naziva POLITEHNIKE PULA - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti (PDF), (XML)
  15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti i potvrđivanju prijedloga Statuta Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate (PDF), (XML)
  16. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad (PDF), (XML)
  17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
  18. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (PDF), (XML)
  19. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (PDF), (XML)
  20. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
  21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018. godinu (PDF), (XML)
  22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (PDF), (XML)
  23. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
  24. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2018. godinu (PDF), (XML)
  25. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije Općini Višnjan (PDF), (XML)
  26. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2019. godini (PDF), (XML)
  27. Odluka o promjeni adrese sjedišta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
  28. Odluka o dopuni djelatnosti Gimnazije Pula (PDF), (XML)
  29. Zaključak o donošenju prijedloga Istarske županije za izradu Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024. godina) (PDF), (XML)
  30. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2018. godinu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
  31. Rješenje o sedmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
  32. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)
  33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole  – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie (PDF), (XML)
  34. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
  35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
  36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
  37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
  38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare  italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie (PDF), (XML)
  39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare  italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
  40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA (PDF), (XML)
  41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
  42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
  43. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
  44. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
  45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
  46. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (PDF), (XML)
  47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula  (PDF), (XML)
  48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
  49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
  50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
  51. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
  52. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (PDF), (XML)
  53. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula (PDF), (XML)
  54. Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
  55. Odluka o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie (PDF), (XML)
  56. Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole „Vladimir  Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
  57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke godišnjim troškovima školovanja za  školsku godinu 2019./20. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
  58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
  59. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
  60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Leonardo da  Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
  61. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
  62. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
  63. Odluka o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Turističko-ugostiteljske škole Antona  Štifanića Poreč (PDF), (XML)
  64. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
  65. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
  66. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
  67. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
  68. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
  69. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
  70. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
  71. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
  72. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
  73. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
  74. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
Zapisnici:
  1. Zapisnik s 21. sjednice Skupštine
  2. Zapisnik Odbora za gospodarstvo i turizam
  3. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
  4. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
  5. Zapisnik Odbora za financije i proračun
  6. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo