Objavljeno: 07.09.2019. do 18.09.2019.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine - "Aglomeracija Buzet" - prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Brgad, crpne stanice "Brgad 1" i Brgad 2" na katastarskim česticama broj: 486/1, 547/13-zgr, 547/14-zgr, 556/3, 576/6-zgr, 576/7-zgr, 681-zgr, 484/6, 484/8, 484/9, 486/1, 486/6, 487/2, 5366, 5379, 5386/1, 5386/2, 5386/3, 5391, 5454/1, 5455/2, 5455/6, 5456/1, 5456/2, 5470/2, 5474/3, 5474/5, 5490, 5494/1, 5494/2, 5494/3, 5497/1, 5508/7, 5686/17, 5706/9, 5706/11, 5706/12, 5706/13, 5706/14, 5706/17, 5707, 5709/2, 5715/1, 5715/2, 5715/3, 5715/13, 5775/1, 5776/1, 5800/2, 5857/1, 5919, 5954/1, 6914/1, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6990, 6991, 7100, 7102, 7103, 7105, 7107, 5400/1, 5400/2, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5853/5, 5855/1, 5855/3, 1580, 1581 k.o. Buzet (Buzet)

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000070
URBROJ: 2163-1-18-02/3-19-0009
Buzet, 05.09.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (194 kB)