Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt REI II (UP.01.3.1.01.0021)

Istarska županija na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt REI II,  Kodni broj: UP.01.3.1.01.0021 financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,  i  Programa  za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt REI II, objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE KROZ PROJEKT  REI II (UP.01.3.1.01.0021)

Dokumentacija za provođenje Javnog poziva (preuzima i ispunjava podnositelj zahtjeva):

  1. Javni poziv za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja  nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt  REI II (UP.01.3.1.01.0021) (preuzmi)
  2. Program za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt  REI II (UP.01.3.1.01.0021) (preuzmi)
  3. Zahtjev za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (preuzmi)
  4. Poslovni plan s troškovnikom (preuzmi)
  5. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (preuzmi)
  6. Izjava o nepodmirenim obvezama (preuzmi)
  7. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe (preuzmi)
  8. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva (preuzmi)
  9. Izjava o nezaposlenosti (preuzmi)

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije potpore):

 10.   Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti (preuzmi)