Boris Miletić

Istarski župan - Presidente della
Regione Istriana

Župan Miletić primio Najuzorniju hrvatsku seosku ženu

Podijeli članak:
Župan Miletić primio Najuzorniju hrvatsku seosku ženu

Na nedavno održanom izboru za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu, održanom u Čakovcu, pobjedu je odnijela Antonija Mrzlić Budak iz Svetog Petra u Šumi, a tim ju je povodom danas primio istarski župan Boris Miletić.

„Kada sam pročitao da je Vama pripala titula Najuzornije hrvatske seoske žene, srce mi je bilo puno jer smatram da je nagrada otišla u prave ruke. Iskrene čestitke!“, kazao je župan Miletić, kojeg je zanimala procedura izbora i iskustva iz Čakovca.

Prema riječima Mrzlić Budak, natjecalo se 18 žena, od kojih čak tri iz Istre, što je dosadašnji rekord. Osvojena nagrada, kazala je, svakako veseli jer je rezultat rada i truda, što je prepoznato i od strane žirija. Vjeruje kako je, osim svega što radi na svojoj obiteljskoj farmi, nagradi pridonijelo i njezino iskustvo iz inozemstva, gdje je neko vrijeme radila i školovala se u području ugostiteljstva. Bilo joj je lijepo jer je puno putovala i stekla nove spoznaje, ali se odlučila vratiti u rodni kraj.

Antonija Mrzlić Budak je majka troje djece, a sa supružnikom Mihaelom Mihaelom vodi obiteljsku farmu, konobu „Doma“, malu trgovinu delikatesa, brine o 200 svinja i 150 kokoši, te govori četiri svjetska jezika.

Nagradu „Najuzornija hrvatska seoska žena“ dodjeljuje udruga Uzorne hrvatske seoske žene, a cilj projekta je promocija vrijednosti i važnosti žene na selu, afirmacija i podizanje kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanje obitelji i kulturne baštine. Najuzornija hrvatska seoska žena mora biti stara između 25 i 65 godina, hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela.

Iduće godine Izbor će se održati u Sv. Petru u Šumi.

Podsjetimo, supružnici Mihael Budak i Antonia Mrzlić Budak ove su godine osvojili i vrijednu nagradu „Suncokret ruralnog turizma“ iz Istre. Naime, njihova Konoba Doma je osvojila Zlatnu povelju u kategoriji „Tradicijska (ruralna) domaćinstva“. Početkom lipnja ih je, zajedno s ostalim nagrađenima, također, primio župan Boris Miletić.

"Quando ho letto che ha ricevuto il titolo di donna rurale croata più esemplare, il mio cuore si è riempito perché ritengo che il premio sia andato nelle mani giuste. Le faccio le mie più sincere congratulazioni!", ha detto il presidente Miletić, interessato alla procedura elettorale e all'esperienza vissuta a Čakovec.

Secondo le parole della signora Mrzlić Budak, 18 donne hanno gareggiato, tre delle quali dall'Istria, che finora rappresenta un record. Il premio vinto, ha detto, è sicuramente gradito perché frutto di lavoro e fatica; lo ha riconosciuto anche la giuria. Crede che, oltre a tutto ciò che fa nell'azienda agricola di famiglia, l'esperienza avuta all'estero abbia contribuito al premio, perché proprio all'estero ha lavorato e studiato per qualche tempo nel campo dell'ospitalità. È stato bello per lei perché ha viaggiato molto e ha acquisito nuove conoscenze, ma ha deciso di tornare nel suo luogo natale.

Antonija Mrzlić Budak è madre di tre figli, e con suo marito Mihael gestisce la fattoria di famiglia, la taverna "Doma", una piccola salumeria, si prende cura di 200 maiali e 150 polli e parla quattro lingue mondiali.

Il premio "La Donna rurale croata più esemplare" è assegnato dall'associazione Donne rurali croate esemplari e l'obiettivo del progetto è di promuovere il valore e l'importanza delle donne nelle campagne, affermare e migliorare la qualità della vita nella campagna croata, preservare la famiglia e il patrimonio culturale. La donna rurale croata più esemplare deve avere un'età compresa tra i 25 ei 65 anni, dev'essere cittadina croata, vivere in campagna, godere del rispetto nella sua comunità, avere una famiglia e una fattoria ben organizzate, produrre prodotti agricoli e/o artigianali e/o creare opere d'arte.

L'anno prossimo l'elezione avverrà a S. Pietro in Selve.

Ricordiamo che i coniugi Mihael Budak e Antonia Mrzlić Budak quest'anno hanno vinto anche il prestigioso premio  „Girasole del turismo rurale“ in Istria. La loro trattoria Doma ha vinto la Targa d'oro nella categoria "Aziende agricole tradizionali (rurali) a conduzione familiare ". Agli inizi di giugno, assieme agli altri premiati, erano stati ricevuti dal presidente Boris Miletić.

Galerija fotografija