Održan početni sastanak projekta CAPonLITTER

Održan početni sastanak projekta CAPonLITTER

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija sudjelovala je kao projektni partner na početnom sastanku Interreg Europe projekta CAPonLITTER koji se održao u Lisabonu 23. i 24. listopada. Sastanak je organiziran od strane vodećeg partnera FCT NOVA - NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisabon.

Na projektnom sastanku vodeći partner je predstavio aktivnosti projekta te obaveze koje očekuju projektno partnerstvo a sa ciljem ostvarenja glavnog cilja projekta, unaprjeđenja politika i praksi koje mogu pomoći u sprječavanju stvaranja morskog otpada kao rezultata obalnih turističkih i rekreacijskih aktivnosti.

Projektne aktivnosti imaju za cilj:

- Unaprijediti gospodarenje otpadom na kritičnim mjestima u obalnim područjima putem unaprjeđenja politika kojima se može regulirati i promovirati bolje gospodarenje otpadom na plažnim objektima i uslugama povezanim s rekreacijskim događajima koji se odvijaju na obalnim područjima.

- Unaprijediti politike upravljanja specifičnim ambalažnim predmetima koji su među najčešćim vrstama morskog otpada.

- Angažirati ključne dionike, podići svijest i promicati odgovorno ponašanje obalnih vlasti, korisnika i poduzeća, posebno vezanih za turizam i rekreaciju na obalnim područjima.

Da bi se postigli ciljevi projekta, projektni partneri će razmijeniti iskustva i istražiti kako ta iskustva uključiti u regionalne i lokalne politike te ih promovirati kroz posebne instrumente. Partneri će iskoristiti stručnost, iskustva, prakse i znanja koja postoje u okviru partnerstva i na teritoriju na kojem djeluju. Kroz međuregionalni proces razmjene iskustava i međusobne edukacije, partneri će istražiti načine unaprjeđenja svojih regionalnih politika i promicati primjenu najboljih praksi uz aktivno sudjelovanje ključnih dionika. Razmjena iskustava i uzajamna edukacija temeljit će se na sedam međuregionalnih radionica koje će organizirati svaki od projektnih partnera. Radionice će biti posvećene određenim temama vezanim uz morski otpad te će svaki od partnera iznijeti svoja iskustva koja će biti dopunjena tematskim seminarima vođenim od strane pozvanih stručnjaka.

Međuregionalni proces rezultirati će izradom sedam regionalnih akcijskih planova koji će biti glavni rezultat samoga projekta. Akcijski planovi sadržavati će aktivnosti i preporuke o implementaciji primjera dobre prakse i načinima na koji ih je moguće integrirati ili podržati posebnim instrumentima politike, uključujući strukturne fondove i linije financiranja povezane s operativnim programima.

U svim partnerskim regijama, CAPonLITTER će rezultirati formiranjem zajednica dionika koje će se zalagati za područja bez plastičnog otpada, plaže i obalne manifestacije sukladno planu gospodarenja otpadom sprječavati će nastanak morskog otpada te će se sukladno planu ostvariti i značajna poboljšanja u pogledu sprječavanja, sakupljanja i recikliranja otpada na obalnim područjima.

Projekt CAPonLITTER ima trajanje od četrdeset i dva mjeseca (kolovoz 2019 - siječanj 2023) te će implementacija projekta biti podijeljena u dvije faze. Prva faza trajati će trideset mjeseci i bazirati će se na međuregionalnoj edukaciji dok će druga faza trajati dvanaest mjeseci te će njen fokus biti na provedbi i nadzoru donesenih akcijskih planova.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg Europe je 1.375.834,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 119.263,00 €.

U projektu sudjeluje 9 partnera iz 8 EU država.

Vodeći partner: FCT NOVA - NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisbon (Portugal)

Partneri u projektu: APA - Portuguese Environment Agency (Portugal), IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija (Hrvatska), UBBSLA - Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (Bugarska), Region of Crete (Grčka), ZWE - Zero Waste Europe (Nizozemska), MerTerre (Francuska), UBA - German Federal Environment Agency (Njemačka), ECOAQUA - University Institute University of Las Palmas de Gran Canaria (Španjolska)

Galerija fotografija