AWASTER - Adopting WAste as REsource

Jadransko more i zajednice koje ga dijele pod velikim su pritiskom povećanja količine otpada koji se generira na njihovom području i cirkulira cijelim poluzatvorenim jadranskim ekosustavom. Procjenjuje se da 80% morskog otpada potječe od izvora s kopna, stoga je nužno što prije i uspješnije usvojiti načela kružnog gospodarenja otpadom u poslovne procese proizvodnog sektora, ali i ojačati postojeće baze znanja o gospodarenju otpadom na obrazovnim i stručnim razinama, uključujući podizanje ekološke svijesti od rane dječje dobi. Hrvatska i Italija zajedničkim će snagama u sklopu AWASTER projekta doprinijeti rješavanju ovog izazova.

Cilj projekta:

Interreg projekt Adopting Waste as Resource (AWASTER) provodit će se na obalnim područjima Hrvatske i Italije s općim ciljem minimiziranja proizvodnje otpada promocijom i zagovaranjem načela kružnog gospodarstva putem edukacijskih programa i tečajeva za učenike i dionike gospodarskog proizvodnog sektora te prekograničnom razmjenom znanja i iskustava.

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. vodeći je projektni partner te će biti odgovorna institucija za upravljanje i provedbu projekta. Sudjelovat će u svim radnim paketima i projektu doprinijeti svojim znanjem o uspostavi obrazovnih programa. Suradnjom s projektno povezanom organizacijom 1. MAJ, labinskom komunalnom tvrtkom, projektom konzorciju će pružiti uvid u lokalnu situaciju gospodarenja otpadom.

Projektne aktivnosti:

1. Analiziranje principa kružnog gospodarstva, poboljšanje razmjene iskustava i korištenje primjera dobre prakse za razvoj smjernica i zajedničkog Akcijskog plana o održivom korištenju resursa s ciljem smanjenja stvaranja otpada

 • izrada regionalnih analiza za svako projektno područje
 • provedba edukativnih radionica za dionike gospodarskog sektora s ciljem implementiranja  načela kružnog gospodarstva u obalnim područjima
 • donošenje zajedničkog Akcijskog plana na temelju provedenih analiza i radionica

2. Implementiranje zajedničkog Akcijskog plana

 • provedba edukativnih radionica u osnovnim školama uz pripadajuće aktivnosti te međugeneracijska suradnja kroz prijenos znanja dijete-roditelj na svim projektnim područjima
 • provedba regionalnih edukativnih radionica, anketiranje dionika i organiziranje događaja bez otpada
 • donošenje zajedničkog edukativnog programa namijenjenog projektnim partnerima i ključnim gospodarskim dionicima

3. Rekapitulacija rezultata i prenošenje stečenih znanja

 • kreiranje preporuka za buduće suradnje
 • održavanje završne međunarodne konferencije

Očekivani rezultati projekta:

 1. Zajednički Akcijski plan o održivom korištenju resursa usvajanjem načela kružnog gospodarstva
 2. Zajednički Akcijski plan za smanjivanje količine proizvedenog otpada i implementacija istog
 3. Organizirana edukacija osposobljavanja projektnih partnera i dionika s ciljem usvajanja znanja kružnog gospodarstva u poslovanju i strategijama upravljanja
 4. Završna međunarodna konferencija

Nositelj projekta: IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

Projektni partneri: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, SINLOC SPA, LAG Eastern Venice, Municipality of Casarano i Local Action Group LAG 5.

Ukupni proračun projekta: 1.505.384,00 EUR

Financiranje programa sredstvima Europske Unije: 1.204.307,20 EUR

Ukupan proračun IRENA-e: 271.180,00 EUR (Europska Unija financira 80% projektnog budžeta sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj)

Trajanje projekta: 30 mjeseci