Izjava o pristupačnosti

Istarska županija - Regione Istriana nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Istarska županija - Regione Istriana koje se nalazi na adresi http://www.istra-istria.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.istra-istria.hr/ djelomično je djelom usklađeno sa Zakonom, nekoliko neusklađenosti navedeno je u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju.
 • Svi video zapisi nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima.
 • Neki video i audio zapisi nisu u skladu za traženim zahtjevima jer Istarska županija nema utjecaja na njihovu prozvodnju već ih samo prenosi.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Postoji dio linkova u arhivskim sadržajima koji nemaju odgovarajući opis.
 • Postoji dio dokumenta u arhivskim sadržajima koji nisu pravilno opisani, njih je moguće prilagoditi po zahtjevu.
 • Postoji dio tablica koje nemaju odgovarajuće opise

Prilagođeni sadržaj

Trenutna prosječna Lighthouse Accessibility ocjena (https://web.dev/performance-scoring/) web stranica je 98% u modu pristupačnosti.

 • Moguće je uključiti prikaz s visokim kontrastom.
 • Izgled teksta i veličinu slova je moguće prilagoditi.
 • Podržano je kretanje sadržajem putem tipkovnice.
 • Sadržaj je prilagođen za čitače koje koriste slabovidne osobe.
 • Slike, audio i video zapisi najvećim dijelom imaju odgovarajuće opise.
 • Linkovi najvećim djelom imaju odgovarajuće opise.
 • Tekst je poravnat u lijevo i koristi se font bez serifa.
 • Web aplikacija za objavljivanje sadržaja podržava sve potrebne funkcionalnosti da se u budućnosti objavljuju potpuno uklađeni sadržaji.


Istarska županija - Regione Istriana radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će u skladu s mogućnostima arhivski sadržaji biti prilagođeni zahtjevima pristupačnosti, dok se novoobjavljeni sadržaju već oblikuju tako da ispunjavaju zahtjeve pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene koju je napravila Istarska županija - Regione Istriana
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Istarska županija - Regione Istriana redovito revidirati će ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Istarsku županiju.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Istarska županija - Regione Istriana korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: urednistvo@istra-istria.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.