Uskoro kreće energetska obnova obiteljskih kuća

Uskoro kreće energetska obnova obiteljskih kuća

Javno savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. - 2020.  provodi se putem portala eSavjetovanja i traje do 30. siječnja 2020. godine.


Nakon provedenog savjetovanja, Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. - 2020.  donijeti će Vlada Republike Hrvatske.

Donošenje Programa ujedno je i preduvjet za raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Dakle, javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća još nije objavljen.

Definiranje potrebne dokumentacije i detalja javnog poziva je u tijeku, a nakon što izmjene i dopune Programa donese Vlada RH,  ministarstvo će pravovremeno objaviti datum raspisivanja javnog poziva, način prijave na poziv i detalje javnog poziva, kako bi građani imali dovoljno vremena za prikupiti svu potrebnu dokumentaciju.

Javni poziv će raspisati i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a datum objave javnog poziva za energestku obnovu obiteljskih kuća planiran je za kraj ožujka ove godine.


Prema predloženom Nacrtu Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine, javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća odnositi će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje - osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. Da li obiteljska kuća spada u kontinentalnu ili primorsku Hrvatsku iskazano je na energetskom certifikatu zgrade.


Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguran je iznos od 142 milijuna kuna. 

 

Prema prijedlogu Programa, energetska obnova obiteljskih kuća provodit će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako bi se građanima olakšao sam postupak prijave za dobivanje sredstava. Naime, prijavljivanje za EU sredstva za fizičke bi osobe bilo prekomplicirano i preskupo pa je Ministarstvo odlučilo ovu poticajnu mjeru provoditi sufinanciranjem Fonda vanproračunskim sredstvima koja su namjenska za podizanje energetske učinkovitosti. 


 

Od navedenog ukupnog iznosa predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 20% ukupnih sredstava, odnosno 28,4 milijuna kuna, namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će  financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100% potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća.
 

S ostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje tj. 113,6 milijuna kuna, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to sa stopom od 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa ti građani osigurati iz vlastitih izvora.

Program u razdoblju od 2019. do 2020. provodi se u dva dijela, tj. za dvije ciljne skupine: 

·         Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća - prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status; 

·         Ranjive skupine građana - drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva.  

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 

·         ima najviše tri stambene jedinice; 

·         ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. 

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti: 

·         povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: 

o    energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. - detalji se propisuju u javnom pozivu); 

o    zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom; 

·         cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE: 

o    sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; 

o    sustavi na drvnu sječku/pelete; 

o    dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; 

o    fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. 

Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se u samom tekstu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća.  Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva. Više informacija možete pronaći na stranicama  Ministartvo graditeljstva i prostornoga uređenja.