Održana radionica projekta CAPonLITTER na temu "Do obale bez otpada"

Održana radionica projekta CAPonLITTER na temu "Do obale bez otpada"

IRENA je stoga organizirala radionicu na temu "Do obale bez otpada" koja se održala u Puli 31. siječnja u prostorijama Hrvatske Gospodarske Komore. Cilj radionice bio je upoznati različite dionike s projektom CAPonLITTER te ih aktivno uključiti u samo implementaciju projektnih aktivnosti. Radionica je bila namijenjena jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave, komunalnim poduzećima, hotelskim kućama, udrugama za zaštitu okoliša, proizvođačima te trgovcima ambalažnih proizvoda te svim ostalim dionicima koji mogu utjecati na smanjenje stvaranja te unaprjeđenja gospodarenja otpadom, podizanja svijesti te promicanja odgovornog ponašanja korisnika vezanih za turizam i rekreaciju na obalnim područjima.

U uvodnom dijelu radionice Andrea Poldrugovac iz IRENA-e prezentirao je glavne značajke projekta CAPonLITTER, aktivnosti koje se planiraju odraditi kao i glavne ciljeve projekta. U svom izlaganju naglasio je kako su glavni ciljevi unapređenje politika kojima se može regulirati i promovirati bolje gospodarenje otpadom na plažnim objektima i uslugama povezanim s rekreativnim događajima koji se odvijaju na obalnim područjima, unapređenje politika upravljanja specifičnim ambalažnim predmetima koji su među najčešćim vrstama morskog otpada te angažman ključnih dionika putem podizanja svijesti i promicanja odgovornog ponašanja.

Nakon uvodnog dijela, Dalibor Jovanović iz IRENA-e održao je prezentaciju na temu "Primjena primjera dobre prakse u okviru INTERREG EUROPE programa". U prezentaciji je istaknuta važnost INTERREG EUROPE programa te njegova uloga u unapređenju nacionalnih i regionalnih politika kroz razmjenu iskustava i implementaciju dobrih praksi identificiranih u partnerskom području. U samoj implementaciji unapređenja politika, potrebno je slijediti unificirani pristup putem regionalnog identificiranja problema, međuregionalnog iznalaženja rješenja, izrade akcijskog plana te tijekom implementacije akcijskog plana, ostvariti pozitivan utjecaj na identificirane instrumente politike. Svoje izlaganje, Dalibor Jovanović iz IRENA-e završio je predstavljanjem nekoliko primjera dobrih praksi gospodarenja morskim otpadom iz različitih regija EU.

BlueBag inicijativa, bila je tema prezentacije koju je predstavio Vlatko Ignatoski, predsjednik udruge Obala naših unuka. Riječ je o ekološko-turističkom programu osmišljenom za nautičare, turiste i sve zaljubljenike u prirodu kojim se teži potaknuti na volontersko čišćenje obale od naplavina. Cilj akcije BlueBag jest da svaki nautičar tijekom sezone sakupi barem jednu vreću naplavina. Turisti, ali i lokalno stanovništvo, na taj način osiguravaju sebi i drugima čiste plaže na kojima provode svoje ljetne dane, a pritom pokazuju i svoju ekološku osviještenost, odnosno brigu o okolišu. Inicijativa BlueBag u razdoblju 2015-2019 podijelila je više od 36.000 vreća te se svake godine uključuje sve više aktera kojima je cilj potaknuti volontersko čišćenje te učiniti obalu čišćom. Prisutni sudionici radionice bili su oduševljeni prezentacijom te su izrazili želju da se inicijativa proširi i na lokalne zajednice u Istarskoj Županiji.

Radionica "Do obale bez otpada" završena je praktičnim dijelom radionice, gdje su prisutni sudionici kroz interaktivni pristup iznijeli glavne izazove s kojima se susreću u svojim sredinama i zajednicama u procesu gospodarenja i smanjenja otpada na obalama i plažama. Kao zaključak radionice, prisutni sudionici usuglasili su stav kako će se putem projekta CAPonLITTER te međuregionalne razmjene znanja i primjera dobre prakse, pronaći rješenja za sprječavanje stvaranja te boljeg gospodarenja morskim otpadom u obalnim područjima izloženim turizmu i rekreativnim aktivnostima.

Galerija fotografija